Tisdag 30 Nov
Stockholm

Petronella Sjögren: Öppet brev till Björn Söder och SD

"Jag ser inte hur detta ska kunna gå till utan att trampa långt över gränsen mellan viljan att bevara en viss kultur och renodlad rasism"

Kommentera (23)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Hej Björn Söder!

Som jag förstår det vill du och SD att alla invandrare skall assimileras. "Försvenskas" om en så vill. Undantaget vore några av staten godkända minoriteter (samer, judar, nämnde du några fler?), eftersom dessa, i egenskap av minoriteter de facto är för få för att kunna urholka någon slags svensk identitet. (En droppe i havet kontra vattenläcka under diskbänken, så att säga).

Har jag förstått dig rätt? Är grundtanken att värna en viss uppsättning värderingar och beteendemönster ("svenskhet") så att denna inte går förlorad?

Jag har nämligen funderat en del kring hur detta skulle gå till i praktiken och vill därför lyfta följande frågeställning.

Vem skall definiera den svenska identiteten (det är klurigt!) och vem skall definiera vilken folkgrupp som har övervägande gemensamma eller motsatta egenskaper? (Motsatta använt här som i att enbart problematik uppstår när de två identiteterna möts och att få eller inga positiva effekter kan utläsas).

Jag har ännu inte sett några lysande exempel på detta i din och SD:s politik. Många luckor att fylla och motsägelser att revidera. Och visst finns det forskning (Daun, Hofstede osv) men den är ofta mycket generaliserad och/eller daterad. Vilka resurser vill ni lägga på dessa tidskrävande utredningar?

Riskgrupperna tenderar i din och SD:s retorik att främst handla om araber, men låt oss för sakens skull även innefatta folkgrupper från andra utomeuropeiska områden.

Om en kommer hit och inte "lyckas" assimileras, ska en skickas ut igen då? Hur lång tid har en på sig att överge sin identitet och historia? Hur testar vi detta och hur reglerar vi detta?

Skall dessa regleringar omfatta asylsökande – som ju i vissa fall har för avsikt att återvända till sina hemländer när krig eller liknande katastrofer har passerat, men som ofta blir kvar här när konflikterna ter sig olösliga?

Skall dessa regleringar omfatta de "ursvenskar" (använt här enligt någon slags godtycklig definition som innefattar, men ej begränsas till, icke utomeuropeiska drag) som inte faller inom ramen för den svenska identiteten? Det blir svårt att ställa alla lika inför lagen annars, men vad gör vi med dem som inte har någonstans att skickas tillbaka till?

Jag ser inte hur detta ska kunna gå till utan att trampa långt över gränsen mellan viljan att bevara en viss kultur och renodlad rasism.

Alternativet är ett några hundra år av grundläggande antropologiska studier som kanske ändå inte leder till något för, hur annorlunda kommer vi inte vara 300 år fram i tiden?

Det är en spännande tanke ni för (eller nja. Jag är starkt kritisk och ganska oroad). Men allvarligt talat Björn Söder, hur tänkte ni att det skulle gå till?"

Petronella Sjögren,
Tredjegångsväljare och ingenjörsstudent

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (23)
Kopiera länk
Dela