Gudrun Schyman
Gudrun Schyman - Foto: TT bild

Gudrun Schyman: Rätten till abort är en mänsklig rättighet

"Feministiskt initiativ anser att rätten till abort är en mänsklig rättighet. Stater som förvägrar människor abort bryter mot mänskliga rättigheter", skriver Gudrun Schyman på Nyheter24:s debattsida.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När en dokumentärfilm om kampen för fri abort visades i samband med en aborträttsfestival, kastades en rökbomb in i lokalen. Att kasta in en rökbomb i en lokal där både vuxna och barn befinner sig, kan och bör inte beskrivas som någonting annat än ett terrorattentat och är ett hot som bör tas på största allvar. Aborträttsfestivalen arrangerades av RFSU och tidningen Ottar för att uppmärksamma att aborträtten nu funnits i 40 år i Sverige. Attentatet mot festivalen kan inte tolkas som någonting annat än en våldsam protest mot aborträtten. Det blir åter tydligt att en vunnen rättighet aldrig kan tas för självklar.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har gått ut och informerat om att filmen under fredagen visats i Riksdagen. Det är ett tydligt ställningstagande för rätten till abort, som vi i Feministiskt initiativ stödjer till fullo.

I två tredjedelar av världens länder är abort olagligt och varje år genomförs 20 miljoner osäkra aborter, enligt WHO. Runt om i världen dör mer än en halv miljon kvinnor varje år i samband med graviditet, förlossning eller en osäkert utförd abort. Fler än 70 000 av dödsfallen beror på osäkra aborter.

I Sverige har vi sedan mitten av 70-talet en lagstiftning som tillåter fri abort fram till vecka 18, oavsett anledning.

Idag ser vi en oroande utveckling i flera europeiska länder med inskränkningar i abortlagstiftningen. Både Spanien, Schweiz och Litauen har senaste året haft uppe lagförslag som skulle innebära stora restriktioner i aborträtten. På Malta är aborter helt olagligt, oavsett anledning och straffet är upp till tre års fängelse. I Polen, Portugal och Irland är kraven hårda och många tvingas resa till andra länder för att göra abort.

För bara ett år sedan röstade EU-parlamentet ned en icke-bindande resolution som krävde utökad sexualundervisning och tillång till laglig, säker abort. Ett förslag som skulle ha förbättrat villkoren för miljontals människor.

Feministiskt initiativ anser att rätten till abort är en mänsklig rättighet. Stater som förvägrar människor abort bryter mot mänskliga rättigheter. EU berömmer sig för att vara en civiliserad union och vill gärna vila på respekten för mänskliga rättigheter. Därför borde det vara oacceptabelt att stillatigande se på när kyrkans och politikens män systematiskt kränker människors rätt till självbestämmande över sin egen kropp.

Feministiskt initiativ verkar för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste människor i länder där aborten inte är fri välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som bosatta i Sverige.

Feministiskt initiativ verkar för individens rätt att själv välja abortmetod. För att säkra denna rätt bör barnmorskor ges möjlighet att handlägga medicinska aborter.

Rätten till fri abort är en nödvändig rättighet för att säkra individens hälsa och för att människor ska kunna agera som självständiga individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar. Rätten till fri abort ifrågasätts såväl inom Sveriges gränser som utanför. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många människor förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige som stat aktivt driver och arbetar för människors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa nationellt och internationellt.

Gudrun Schyman
Talesperson Feministiskt initiativ

/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.