Onsdag 6 Jul
Stockholm

"Orimligt att Frölundas rasism finansieras med statliga pengar"

1 av 3
2 av 3
En debatt har väckts om Frölundas logga.
3 av 3
En debatt har väckts om Frölundas logga. Foto: tt bild

"Genom reproduktion överförs rasistiska, avhumaniserande bilder till nästa generation - här i en statligt godkänd utbildning"

Kommentera (21)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Frölunda Hockey

"Inför säsongen 1995/1996 antogs smeknamnet Indians, en: indianer, som syftar på att laget under de framgångsrika åren på 1960-talet kallades för "Vilda västern". Man ville dock inte ha ett namn som syftade på cowboys eller eldvapen utan antog då i stället Indians"

Källa: Wikipedia

DEBATTARTIKEL: Frölunda ”Indians”elitishockeygymnasium är en av Skolverket nationellt godkändidrottsutbildning – en NIU-utbildning. Gymnasiet använder somlogotyp en ”indiankrigare”. En avhumaniserad,stereotypifierad bild av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Eleverna har den sommaskot på sina tröjor. Det handlar om rasism och brist på respekt som Göteborgs kommunfinansierar med skattemedel.

På skolverkets hemsidaunder fliken rasism och främlingsfientlighet står det att läsa: ”Rasism ochfrämlingsfientlighet kan förekomma i olika former – allabryter de mot skolans värdegrund. Dettakan leda till upplevda kränkningar, trakasserier och diskrimineringmen också till hot och våld.”

”Rasism och främlingsfientlighet kan handla om uttryck mellan elever och/eller mellan lärare och elever, ett klistermärke, klotter, i stereotypa läromedel, i bloggar och sociala medier på nätet, etc. Främlingsfientlighet och rasism ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”

Vi vet att användningenav symbolisktrelaterademaskotar,logotyper och negativastereotyper som Frölundas logotypav en "indiankrigare"gör att ungdomar i tidig ålder indoktrineras,  då de är mycket mottaglig för påverkan ochsocialt tryck. Fanatism, jublande folkmassor och förhöjdakänslor bidrar till att den nästan kultliknande tvångsmässiga bildenav ”indiankrigaren” etsas fast som en bild i motsats till bildenav de nu existerande människor från Nordamerikasursprungsbefolkning.

I en Youtube-videoritualiseras ishockeyspelet i en känsla av ”indiankrig” tilldramatisk musik (se filmen under artikeln). Logotypen av ”indiankrigarens”huvud med symboltyngd fjäderskrud ligger somett avhugget huvud på spelplanen. Ishockeyspelarna glider ut genommunnen till spelplanen - en kulturell approprieringoch ritualisering som är djupt kränkande och utgör en ansvarslös,respektlös kolonial attityd. Med tanke på att de europeiskakolonisterna avrättade och tog livet av miljoner av Nordamerikasursprungsbefolkning är att sedan göra dem till maskotar ochanvändas för nöjes skull minst sagt magstarkt.

Jag undrar hurSkolverket bemöter Frölunda elitishockeygymnasiums logotyp, stereotypen ”Indiankrigaren”, sompryder elevernas tröjor? Kan det vara så illa att det är okej?Varför har ingen reagerat? Elitgymnasieskolan har fått godkännandefrån skolverket för att kunna starta upp utbildningen. Kan det varaså att man även på skolverket besitter en djup okunskap omappropriering, stereotyper och rasistiska uttryck?

Ledningen för Frölunda”Indians” har inte några planer påatt ändra Frölundas ishockeylags logotyp. Alltså kommer logotypenfortsätta att pryda elevernas hockeytröjor. Men hur går det ihopmed skolverkets värdegrund?

”Människolivetsokränkbarhet, alla människors lika värde, solidaritet mellanmänniskor”. 

Det är brådskande attsnabbt eliminera nedsättande representationer av Amerikas ursprungsbefolkning, som maskotar, logotyper och stereotypifiering.Rasistiska lagnamnoch maskotarskapar en förvrängdbild av hur människor lever i dag. Genomreproduktion överförs rasistiska, avhumaniserande bilder tillnästa generation - här i en statligt godkänd utbildning, utan någotifrågasättande.

SimonMoya-Smith, journaliststuderande medlem av Oglala Lakota, USA, berättar om den rasism därNordamerikas urfolk blirreducerad tillen karikatyr, objektifierade och avhumaniserade somett folk, slutligen förvandlade tillunderhållare. ”Hur hardu tänkt att ta migpå allvar omallt du ser ärden stereotypa bildenav Hollywoodeller sportmaskoti form av en så kallad ”indian”?

Hon säger vidare: ”I dagär vi jurister, läkare, lärare och affärsmän. Vi är arga för att vi kräver respekt. De andra,majoritetsbefolkningen, är arga för att de tvingas ge upp sinaprivilegier!”

”We are a people,not your mascot” Demonstrationen i NewYork samlade tusentals personer mot laget ”Red Skins”match. De är arga – förbannade över att bli behandlade sommaskotar.

Det är dags för attdenna form av rasism i sportsammanhang att uppmärksammas och stoppasäven i Sverige.

Antonie Grahamsdaughter

Här är videon som nämns i artikeln:

Är det rimligt att Frölunda Hockey får statliga pengar?
Tack för din röst!
Kommentera (21)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.