Torsdag 21 Okt
Stockholm

Tobias Håkansson: "Det här är vad SD verkligen tycker"

"Pengarna de "sparar" på minskad invandring ska gå till "Svenskarna". Det vill säga: alla som bor i Sverige förutom kvinnor, HBTQ-personer eller personer med utländskt bakgrund. En inser snabbt att det bara blir Sonny, Ronny och Conny i Sölvesborg kvar som faktiskt ska få del av pengarna"

Kommentera (58)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Tobias Håkansson är liberal tyckare och är född och uppvuxen i Blekinge, men pluggar nu juridik vid Örebro Universitet. 

Följ honom på Twitter: @hakanssontobias

Hamnadeigår i en diskussion med en släkting. Hen hade återsett ett pargamla vänner som hen inte hade träffat på många år. Hen hade dåblivit erbjuden en plats i kommunfullmäktige förSverigedemokraterna. Vilket hen, som känner till min politiskauppfattning, "självklart hade tackat nej till". Hen bedyrade attde gamla vännerna som hen hade haft "fantastiskt roligt med"bara var "lite granna sverigedemokratiska"

Alltså. "De var juinga rasister, de tyckte bara att man borde minska invandringenlite". Ingen stor grej i sig - tyckte hen. Jag var dock av en annanuppfattning, och en ganska raljant diskussion kring huruvida man somliberal feminist överhuvudtaget kan anse sig vara "kompis" mednågon som hyser Sverigedemokratiska värderingar följde. Jag kändesjälv hur jag kanske något snabbt fördömt hens agerande, attträffa sina gamla polare, vilket det i sig inte var meningen attgöra. Jag började därför om, och inledde i roten till problemetsom heter Sverigedemokraterna.

Mångatror att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. "Devill minska invandringen, och jobba med integrationen. Dettycker jag är bra, och därför röstar jag påSverigedemokraterna". Vadmånga då missar är att Sverigedemokraterna skiter blanka fan iintegrationen, de skiter blanka fan i människorna i närområdenaeller för den delen människor här i Sverige.

Sverigedemokraternahar som enda politiska ide att ställa grupper av människor emotvarandra. I jämställdhetsfrågan så är det inte hur o-jämställtdet svenska samhället är som är problemet - det är feministerna."Omman bara struntar i att skrämma upp barnen med genuspedagogik iskolan, eller gör uttaget av föräldraförsäkringen helt fritt såblir människor mycket mer jämställda. Jag menar att kvinnor ochmän gör olika fria livsval är väl knappast ett problem"

Om man därtill lägger sambeskattning, "vilketönskas av många"(siffror på det tack) "såtar Sverige ytterligare steg mot jämställdhet".Det enda egentliga jämställdhetspolitiska förslagetSverigedemokraterna har (rätten till heltid) menar man endastkan finansieras den dagen Sverige inte tar emot några invandrare -och återigen är vi därmed tillbaka i att ställa grupper avmänniskor mot varandra.

Detsammagäller HBTQ-frågor. Där säger Sverigedemokraterna i sittpartiprogram något i stil med att "enpersons sexuella läggning är en privat fråga och bör hållas så".Det är alltså enligt Sverigedemokraterna okej att vara bög - sålänge det inte märks. Kanske är det därför de inte verkar tyckaatt det behövs några nya förslag på området. "Omman bara håller det för sig själv så kommer nog ingen vara elakmot en". 

Trots att det är tystnaden, ensamheten och känslan av att inte hörsamman med det övriga samhället som enligt min egen erfarenhetoftast är HTBQ-personernas största problem, inte minst i orter därSverigedemokraterna är stora. Orter på landsbygden där toleransenför den här typen av personer redan är låg - som knappast blirmer toleranta när kommunalrådet helt plötsligt är enSverigedemokrat.

Senvar det frågan om flyktingar. "Allai hela världen kan inte komma till Sverige, därför gör vi bättrei att inte ta emot några alls. Jag menar, då kan vi ju dessutomhjälpa fler på plats. För en där är billigare än en här".Förutom att man då genast skuldbelägger de flyktingar som genomatt fly för sina liv lyckas ta sig hit för den misär som deraslandsmän drabbas av i närområdet, så finns det en poäng i attsamma summa som vi använder här skulle göra mer nytta där.Sanningen är dock att Sverigedemokraterna inte vill skjuta tillnågot till biståndsbudgeten, utan istället dra av. 

Pengarna de"sparar" på minskad invandring ska gå till "Svenskarna".Det vill säga: alla som bor i Sverige förutom kvinnor,HBTQ-personer eller personer med utländskt bakgrund. En inser snabbtatt det bara blir Sonny, Ronny och Conny i Sölvesborg kvar somfaktiskt ska få del av pengarna. En ekvation som inte går ihop medSD:s uttalade vilja om att hjälpa fler.

Ingetav de övriga 7 partierna i Sveriges riksdag är idag för helt friinvandring, även om det kunde vara ett naturligt nästa steg. Ingetparti menar att vi inte ska hjälpa flyktingar på plats. Alliansenoch de rödgröna lägger mångdubbelt mer på bistånd änSverigedemokraterna. Vi liberaler, de i vänstern och den kristnahögern - väljer inte mellan flyktingmottagande eller att hjälpamänniskor på plats. Vi säger att det självklara är att görabåde och. 

Och du. Kom ihåg. Att rösta på Sverigedemokraterna ärinte att rösta på ett parti, som avser att "styra uppintegrationen lite" - utan det är att rösta på ett parti somställer människor emot varandra. Som inte anser att alla människorär lika värda. Det är att rösta för en idébild om ett Sverigedär vem som helst en dag kan vakna upp och vara en av de oönskade.Ett sådant Sverige är inte jag intresserad av, och jag tror iärlighetens namn inte att du heller är det. 

Så du - ta dit förnufttill fånga innan du röstar i nästa val. För den här gången ärdet muslimerna, sådana som mig och många fler av mina vänner deskuldbelägger, men imorgon kan det likväl vara dig och din familj!

Tobias Håkansson,
Student på Örebro Universitet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (58)
Kopiera länk
Dela