Stockholm

Jens Waldmann: "Nödrätten legitimerar mitt bruk av cannabis"

1 av 5
2 av 5
. Foto: Ap
3 av 5
. Foto: Ap
4 av 5
. Foto: AP
5 av 5
. Foto: ErichWaldmann / ERICHWALDMANN

Jens Waldmann: "Den mest naturliga reaktionen i världen är att försvara sig när du är utsatt både från ett yttre såväl som ett inre hot, även om det innebär att begå ett så fruktansvärt brott som att ha en olaglig blomma i garderoben"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Nuhar hovrättsförhandlingen skett och den 29 januari får vi veta om jaghar begått nåt brott eller inte. Har jag odlat "knark" igarderoben eller har jag utövat min rätt att försvara mig mot minsjukdom med en olaglig blomma? Många av er tycker det är solklartatt jag är skyldig och det är förståeligt vid en första anblick.Men när man läser på lite om fallet och finner att här finns ingaoffer nånstans eller missbruk och det bara finns positiva effekterav lagöverträdelsen. har det då begåtts nåt brottöverhuvudtaget? Mot vem har detta brottet begåtts? Lägg även tillatt de cannabismediciner som finns i Sverige i regel inte skrivs utså minskar de lagliga alternativen till noll. När vi slutligenblandar in nödrätten i mixen så uppstår det ännu flerfrågetecken.

Nödrättenär en människas rätt att bryta mot lagen när det finns "faraför liv och hälsa". Till exempel; man har full rätt att krossa enbilruta och rädda en hund/ett barn som sitter instängd en varmsommardag. Skadegörelsen ogillas pga nyttan som kom ur handlingenoch personen i fråga har inte begått nåt brott. Man väger alltsåskadan som man orsakat samhället gentemot nyttan som kommit urlagöverträdelsen.

Imitt fall är det solklart! Hovrätten får nu väga mitt brott,vilket är när man bryter ner det - en förbjuden blomma igarderoben som ingen visste om, än mindre tog skada av gentemot delångvariga konsekvenserna av ångest/depression. Nödrätten vägertungt över till min fördel oavsett vad man tycker omomständigheterna.

2013tog 1606 människor livet av sig i Sverige. Det här var ingaglada killar/tjejer och jag skulle nog våga mig på att utan direktkälla påstå att de flesta antagligen var deprimerade.

Medandra ord så finns det definitivt risk för min hälsa och iförlängningen även mitt liv. Alltså: Ingen skada överhuvudtagetvägs mot min psykiska hälsa och mitt liv. Min förhoppning är attmin nödrätt blir accepterad och att åtalet läggs ner pga att jaghar agerat inom mina rättigheter som svensk medborgare. Pga detpolitiska läget kring ämnet så tror jag tyvärr inte domstolenvågar göra annat än att finna mig skyldig och rättsövergreppetblir ett faktum. Jag ställer mig då frågan, varför ska svenskafolket respektera lagarna om inte domstolen gör det?

Vadhänder då om jag går fri? Ska alla som odlat cannabis få gåfria? Kommer varenda en med en fem gram gräs i fickan slippa straff?Nej det kommer de inte. Vad som däremot händer, är att sjukamänniskor med sjukjournaler och rent mjöl i påsen som kan påvisaatt de uppenbarligen medicinerat utan att störa nån annan genomförsäljning osv får en chans att inte straffas. Polisen kommer bliuppmuntrade till att faktiskt lägga lite tid och pengar på attkolla upp vem de klampar in hos om de vill att det ska leda tillåtal. Alltså: Sjuka, skötsamma "Svenssons" slipper blisparkade på och få sina mänskliga rättigheter nertrampadesamtidigt som mer kriminella aktörer får se upp lite extra. Låtersom en win win i mina öron.

Voredet här verkligen hela världen? Skulle Sverige krackelerafullständigt om sjuka männsikor slapp straff under dessa ganskaspeciella omständigheter? Vi har tillräckligt med tjuvar ochvåldsverkare på kö in i rättssalen som det är, så vi behöverinte fylla på med de som endast agerat i självförsvar och somskulle ha fått tillgång till cannabis genom sjukvården om de barahade blivit födda på andra sidan gränsen. Jajamen! Både Norge ochFinland tillåter cannabismediciner utan att deras samhällsstrukturgår under!

Denmest naturliga reaktionen i världen är att försvara sig när du är utsatt både från ett yttre såväl som ett inre hot, även omdet innebär att begå ett så fruktansvärt brott som att ha enolaglig blomma i garderoben. Så visst är fallet solklart! Kanskeinte solklart på det sättet många av er vill att det ska vara, menändå jäkligt solklart. Och trots att det sticker i ögonen påmånga av er och juristerna i hovrätten inte gillar situationen dehamnat i så är det glasklart. 

Ge tillbaka människan rätten attförsvara sig mot sin sjukdom eller trampa på deras medföddanödrätt!

JensWaldmann,
Före detta cannabispatient

Tycker du att Jens cannabisbruk borde räknas in under nödrätten?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.