Onsdag 28 Sep
Stockholm

Markus Allard och Hasse Arvidsson: "Inför sprutbyten!"

"Politikerna förespråkar än så länge inga andra alternativ än motsatsen - att fler människor ska smittas och således dö"

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Markus Allard

Markus Allard är partiledare för Örebropartiet som bildades inför valet förra året. Innan det var han ordförande för Ung Vänster i Örebro, men blev utesluten ur förbundet efter att han, enligt Ung Vänster, inte tagit tillräckligt med avstånd från den vänsterextrema, våldsbejakande organisationen Revolutionära Fronten (RF). Allards uteslutning ledde till att flera andra medlemmar i Ung Vänster öppet visade sitt stöd för både Allard och för RF, varpå en del av dem själva blev uteslutna.

Följ honom på Twitter: @Markus_Allard

Om Hasse Arvidsson

Hasse Arvidsson är känd som Gatuterapeuten, och verksam i Örebro. Han har bland annat har ju delat ut sprutor till missbrukare, vilket har mötts av kritik från ansvariga myndigheter.

Följ honom på Twitter: @HasseGoodlife 

I dagarna presenteradefolkhälsomyndigheten en rapport där man förespråkar att sprutbytebör införas i hela landet för att bekämpa narkotikamissbruk ochförhindra spridningen av sjukdomen hepatit C. Metoden som föreslåsär att missbrukare får tillgång till rena sprutor, kanyler samtrådgivning och vaccination.

Örebropartiet och Gatuterapeuten harlänge förespråkat rena sprutbyten och välkomnarfolkhälsomyndighetens rapport eftersom den går i linje med såvälÖrebropartiets politik som Gatuterapeutens praktik.

Vi tycker att det borde vara samhälletskollektiva ansvar att ta hand om de örebroare som hamnar snett. Desom hamnat i missbruk och vars armveck pryds av grova infektionerborde mötas med öppenhet och hjälpande hand snarare än medtrångsynt pennalism och intränande politikerläten om attmissbrukare bara har sig själva att skylla.

Trots att självastefolkhälsomyndigheten nu följer Örebropartiets och Gatuterapeutensexempel så vägrar de lokala politikerna att lyssna. Det spelartydligen ingen roll att dödliga sjukdomar sprids på grund avsmutsiga kanyler. Det är fortfarande olagligt med rena sprutbyten iÖrebro kommun och Region Örebro Län. Detta har tvingat örebroaresom Gatuterapeuten att gå så långt som att bryta lagen för atträdda livet på de örebroare som politikerna inte anser vara värdaatt bry sig om.

När politikerna fick kännedom omdetta reagerade de inte på ett ödmjukt och självkritiskt sätt därman lovade att omvärdera sin skeva politik. Istället slog de bakutoch hotade med att stänga ner Gatuterapeutens verksamhet. Att detfinns örebroare som visar civilkurage och samhällsansvar närpolitikerna vägrar blir helt enkelt för mycket för dem.

Vi befinner oss nu i en situation därvi kan förhindra att flera örebroare, däribland minderåriga,smittas av dödliga sjukdomar eller så kan välja att låta det ske.Vi och folkhälsomyndigheten tycker att vi ska förhindra det.Politikerna förespråkar än så länge inga andra alternativ änmotsatsen - att fler örebroare ska smittas och således dö.Argumenten som de för sig med kan summeras till att "om manunderlättar för människor som hamnat i missbruk att få sterilakanyler så uppmanar man helt plötsligt till att knarka". Medden sortens resonemang kanske vi örebroare snart får se hurpolitikerna lägger ner hela sjukvården med argumentet "om manfår vård kan det skicka signaler om att det är fritt fram attskada varandra."

Politikerna i Örebro kan föreslå attge hemvändande IS-Jihadister jobb och terapi men vägrar samtidigtatt förhindra att örebroare ska dö av dödliga sjukdomar. Det helahandlar om från vilken sida man ser verkligheten. Vi i Örebropartietlitar på att Gatuterapeuten och Folkhälsomyndigheten har bättrekoll på hur man bör bedriva missbruksvård än vad politikerna har.Frågan är hur många fler örebroare som ska behöva smittas avhepatit C innan även politikerna inser det och börjar lyssna.

Inför sprutbyten nu!

Markus Allard, partiledare, Örebropartiet
Hasse Arvidsson, Gatuterapeut  

Bör sprutbyte införas i hela Sverige?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.