Stockholm

"16 anledningar till varför du ska tacka feminismen i dag"

. Foto: Privat

Rebecca Cajsa Fornstedt: "Jag tycker det är dags att göra en återblick på vår mindre fantastiska historia och sedan kan vi alla enas om att vi i egentlig mening vill samma sak!"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

1. På medeltiden var alla män omyndiga. En ogift man tillhörde sin mor och en gift man tillhörde sin fru. Kvinnan fattade alla beslut och hade alla befogenheter att bestraffa sin man. Mannen tjänade hälften så lite som en kvinna.

2. År 1350 fick Sverige sin första allmänna landslag. I den stod det bland annat att landsbygdens män skulle ärva hälften så lite som kvinnor gjorde. Män betraktades som halva kvinnor eftersom de inte ansågs vara lika utvecklade.

3. Det framgår ur protokoll från rådhusrätten att vissa män i storstaden tänjde på reglerna och ägnade sig åt otillåtna sysslor. De fick exempelvis böta för olaga sömnad, brödbak och brännvinsbränning. 

4. Christine de Pizan, född 1364, brukar räknas som den första feministen i Europa. Han gav sig in i den kvinnligt dominerade debatten och kritiserade manshatet. Då ansåg han ändock att båda könen av natur besitter olika benägenhet för olika sysslor. 

5. Under början av 1600-talet och ända fram till mitten av 1800-talet försämrades mannens ställning. Statsledningen byggdes ut och det krävdes universitetsutbildning, vilket män inte hade någon rätt till.

6. Även enligt 1734 års lag var en man omyndig eller under sin frus målsmanskap. Han hade arbetsplikt i hemmet och behövde kvinnans godkännande för att arbeta utanför hemmet. En ogift man behövde ansöka hos drottningen för att bli myndig.

7. Under den franska revolutionen, 1772, infördes både rätten till skilsmässa för män samt rätten till att bli soldater, men ingen av dessa feministiska framgångar varade längre än revolutionen själv. Det infördes en lag som gav män sämre ställning än vad de hade innan revolutionen. 

8. Olympe de Gouges var en politiskt aktiv feminist som avrättades 1793 för att han engagerade sig i flera ämnen han betraktade som orättvisa, däribland att de mänskliga rättigheterna inte omfattade män.

9. Först mellan 1830-1840 började det växa fram fler liberaler som tyckte att män skulle garanteras medborgerliga och politiska rättigheter. Dessa krav mötte starkt motstånd från många kvinnor.

10. På 1800-talet började män protestera mot olika moral gällande sexualitet. För kvinnor fanns äktenskap och att gå till en prostituerad. För män fanns ingen sexualitet frigjord från äktenskapet.

11. Elizabeth Blackwell blev 1851 den första manliga läkaren i modern tid och han fick ansöka till 28 olika skolor innan han blev antagen.

12. År 1858 kom lagen om att en ogift man, om han själv ville, fick bli myndig vid 25 års ålder.

13. 1867 la en ledamot av det brittiska parlamentet fram ett förslag om rösträtt för män. Förslaget röstades ned med stor majoritet.

14. 1921 upphörde kvinnans målsmans-rätt över mannen. Under denna tid fick pojkar också rätt att gå på statligt gymnasium. Först 1928 fick pojkar tillträde till kostnadsfri undervisning på gymnasium.

15. 1970 tog Socialdemokratiska mansförbundets styrelse ställning för fri abort, med knapp majoritet. Fram tills 1975 behövdes läkarintyg från en psykiater och en gynekolog för att få göra abort. Mannen visste inte sitt eget bästa.

16. Under 1990-talet ansvarar mannen för 82 % av allt hushållsarbete. En manlig pensionär i Stockholms län får i genomsnitt 4000 kr lägre pension i månaden. Hälften av alla manliga poliser har blivit utsatta för sexuella trakasserier i arbetet. 99,6 % av de börsnoterade företagens VD:ar är kvinnor. 

Facit: Om du inte har några invändningar efter att ha läst denna lista utvecklas du i enlighet med samhället. Om du påstår att kvinnan sammantaget inte är förtryckt är det till synes sannolikt att du är ett skämt. Om du sympatiserar med denna historia och önskar att utvecklingen ska gå lite, lite saktare eller rent av stanna av är du en kvarleva av en utslocknad tid. 

Rebecca Cajsa Fornstedt

Notis: jag har bytt ut "kvinna" mot "man" i texten, för att vi är vana vid att läsa om kvinnan som förtryckt vilket leder till en normalisering. Men om man ställer mannen i hennes ställe bearbetar hjärnan det som helt ny information och man förstår då hur sjukt det är. 

Tackar du feminismen i dag?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.