Torsdag 13 Maj
Stockholm

Sofia, 17: "Plastiga personligheter finns inte"

"Enligt mig är detta ofattbart, att man ska behöva bli mobbad för att man sprutar in medel i läpparna för att göra dem större"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Sofia är 17 år och boende i Uddevalla. 

Varförärdet fel att sägaatt någonärtjock? Varförärdet fel att sägaatt någonhar stor näsa?Varförärdet fel att sägaatt någonärful överlag?Men varförärdet okej att säga"hon ser ut som en barbiedocka, ärnågotäktapå henne?".Jag ärså otroligttröttpå människorsom ser ner påpersoner somgjort någonform av ingrepp. Inget av ovanståendeexempel ärokej att säga,inte ens det med att klanka ner påde som gjortskönhetsingrepp,ävenfast folk verkar tro det.

Jag sitterframförtv:n med ett gängkompisar och jag hören kommentar "ärdet ens någotäktapå henne?".Mitt svar blir att vad det egentligen spelar förroll om denna kvinna har opererat sina brösteller inte, varföri hela friden ska man se ner pådennaperson föratt hon har gåttoch velat ha störrebröst?Det ändrarvälinte hennes personlighet pånågotsätt.

I dag ärdet ungefärvar tredje kvinna mellan 15-29 årsom vill ändrasitt utseende i form av någotingrepp. Kanske mårman dåligtöveratt man har en stor näsa,eller så villman fylla läpparna.Många,framföralltvuxna anser att detta ärhelt oacceptabeltoch tycker att man ska vara nöjdmed sig självvilket jag absolut kan hållamed om, men om man verkligen vill göranågottyp av ingrepp såtyckerjag att det ärhelt okej.

Enfundering jag har haft otroligt länge,varförärdet ingen som tycker det ärförskräckligtatt man gören bröstförminskning?Det förändrarockså sittutseende men ändåsåtyckerman att det ärhelt okej att göra.Eller att man har tandställningföratt få enfin tandrad och rättatill snea tänder,det ärockså ensak som förändrarsitt utseende.

Förett tag sedan lästejag en artikel påNyheter24om en kille vid namn Kilian som göringrepp ungefärvarannan månad.Han har blivit kränktpå grundutav sitt utseende efter att han fyllt sina läppar,kindben bland annat. Han har blivit jämfördmed “kattkvinnan”.

Enligtmig ärdetta ofattbart, att man ska behövabli mobbad föratt man sprutar in medel i läpparnaföratt göradem större.

Jag förstårfolk som ser skönhetsingreppsom en fara, mycket kan gåfelom man väljerfel klinik till exempel men det ärinte det jag vill förmedlamed denna artikel, jag vill fåframatt man ska sluta dömapersoner efter om de valt att göraett ingrepp.

Jagtycker att varje person ska fåbestämmasjälvvad man ska göra,vill man inte göranågotingrepp, gördet inte. Vill du göradet, då tyckerjag att du ska göradet. Ingen ska behövabli kränkteller få ensämrepersonlighet föratt man har opererat sin näsamindre eller gjort sina bröststörre.

Sofia, 17

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela