Torsdag 2 Dec
Stockholm

LUF: "Europa och EU behöver ett eget FBI"

Henrik Edin (LUF): "Med terrordåd i Paris, Köpenhamn, Madrid och London i färskt minne är det tydligt att det finns de som hatar den västerländska liberala demokratin och dess ideal"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

FörEuropa har de första månaderna på det nya året varit mörka.Extremism, terror och attentat mot demokratiska ideal har härjatkontinenten. I Paris angreps yttrandefriheten när terroristerkallblodigt avrättade journalister och serietecknare. I Köpenhamnbestämde sig en terrorist för att attackera deltagare i enkonferens för yttrandefrihet. 

När dådet misslyckades flyddeterroristen och avrättade en judisk man, enbart på grund av dennesreligiösa tillhörighet. Händelserna uppenbarar en krass och hårdverklighet. Europa, dess länder, medborgare och ideal är underattack – och vi är dåligt rustade.

Denfranske professorn i statsvetenskap tillika islamkännaren GillesKepel hävdade i en artikel för New York Times att dåden i Parisoch Köpenhamn är exempel på vad han kallar den tredjegenerationens jihadism. Denna typ av jihad skall redan 2004 hautformats av Abu Musab al-Suri - en av Usama Bin Ladens närmsta män- och är annorlunda i det att Europa har ersatt USA som rörelsensfrämsta fiende. 

Europa är ett tacksamt mål eftersom det liggernärmare, har svagare säkerhetsinstitutioner och har framföralltstora muslimska grupper i utanförskapsområden. Bristen påintegration leder till missnöje som i sin tur möjliggörrekrytering. Med hjälp av modern teknologi kan den tredjegenerationens jihadister vinna stöd och sympati via enklaYoutube-klipp. En strategi som tyvärr har visat sig vara förödandeeffektiv då flera hundra extremister har lämnat hus och hem iEuropa för att ansluta sig till den genomvidrigaterroristorganisationen Islamska staten i Irak och Syrien.

Attjobba med förebyggande åtgärder på hemmaplan är nödvändigt,men tyvärr inte tillräckligt. Den globala terrorismen och denorganiserade brottsligheten har två saker gemensamt. Dels är dedestruktiva och samhällsvådliga, dels är geografiska gränseringet som hindrar dem från spridning. Att skapa sig etthundraprocentigt skydd från dessa samhällsomstörtande krafter ärdärför svårt, men mycket kan ändå göras, särskilt inom deteuropeiska samarbetet. 

Ett europeiskt FBI måste inrättas som kanhjälpa till att bekämpa den jihadism som likt ett virus spriderbland de demokratiska länderna. Den amerikanska myndigheten FBI har32 000 anställda som ansvarar för 319 miljoner invånares säkerhet.EU:s nuvarande motsvarighet, Europol, har ynka 600 anställdasamtidigt som EU har en befolkning på 507 miljoner invånare.Proportionerna är anmärkningsvärda.

EUfår aldrig bli en polisstat och rörligheten både inom gränsernaoch utåt måste förbli så stor som möjligt. Men med terrordåd iParis, Köpenhamn, Madrid och London i färskt minne är det tydligtatt det finns de som hatar den västerländska liberala demokratinoch dess ideal. Dessa ideal som är fundamentet för vår demokratioch det europeiska samarbetet är värda att skydda. Kampen motterrorism är mer än en kamp om medborgarnas säkerhet. Det är enkamp om yttrandefrihet, religionsfrihet och mänskliga rättigheter.Därför kan vi inte tolerera att de som hatar segrar.

HenrikEdin,
EU-politisktalesperson,
Liberala ungdomsförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela