"​Låt djurparkerna ta sin roll i barnens utbildning"

- 25/03/2015, 11:36
1 av 9

TT

2 av 9

ImageForum / TT NYHETSBYRÅN

3 av 9

TT NYHETSBYRÅN

4 av 9

ImageForum / TT NYHETSBYRÅN

5 av 9

Kolmården / TT NYHETSBYRÅN

6 av 9

TT NYHETSBYRÅN

7 av 9

TT NYHETSBYRÅN

8 av 9

Claudio Bresciani / SCANPIX

9 av 9

Privat

Isak From: "Jag kommer, i min roll som riksdagsledamot, ta initiativ för samverkan mellan politiken och djurparkerna"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter en politiskt turbulent vinter fick vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet riksdagens fortsatta förtroende att styra utvecklingen av Sverige. Att hindra att samhället glider isär och istället skapa ett Sverige där alla få plats och där ingen lämnas utanför. Ett Sverige som håller ihop.

För att åstadkomma detta, är utbildningen grunden. Grunden för att kunna få ett arbete och få arbeta med det man vill. Därför är det självklart för oss Socialdemokrater att satsa på skolan.

Mycket handlar om fler lärare. Bara på så sätt kan vi få mindre klasser i lågstadiet, något som är en förutsättning för att alla barn kan bli sedda och få den hjälp de behöver. Bara på så sätt kan alla barn känna trygghet i skolan. Bara på så sätt kan vi möta och utmana barnen i deras kunskapstörst. Bara på så sätt kan vi ge våra barn nyckeln till den framtid som vi vet att de är värda.

Satsningar på skolan är alltså nyckeln, men det betyder inte att skolan bär hela ansvaret. För även om kunskaper i kärnämnen som svenska och matematik är av grundläggande betydelse, kräver dagens samhälle bredare kunskaper än så. Kunskaper som fler än lärarna kan ha en viktig roll i att sprida.

I höstas skrev ett antal företrädare för det svenska friluftslivet under en debattartikel i Aftonbladet, där Utbildningsminister Gustav Fridolin uppmanades att återinföra friluftsdagarna. Det var ett mycket lovvärt och viktigt initiativ. Men det räcker inte.

Fler måste samverka för att förbättra barnens hälsa, lära dem om vår unika allemansrätt, öka förståelsen för djur och natur och få dem att växa upp till samhällsmedborgare som tar ansvar för klimatet. Bara genom att alla goda krafter drar åt samma håll, kan vi skapa ett i sanning hållbart samhälle.

Flera av dessa resurser finns redan på plats, men utnyttjas inte som de borde.

Se bara på landets djurparker. Många barn skulle aldrig få se ett vilt djur i verkligheten om de inte såg dem på landets djurparker. Många barn skulle aldrig ens få träffa en ko eller kanin utan djurparkerna eftersom de flesta barn bor i och kring våra storstäder. Det här gäller för många vuxna också. Djurparkerna har därför, vid sidan av sin stora betydelse för besöksnäringen, en folkbildande roll då mötet med djur ofta väcker intresse och nyfikenhet att lära sig mer.

Med ett ökat intresse och större kunskap kan fler människor engagera sig i frågor som rör djur och natur, som i slutänden kan främja vilda djurs fortlevnad i det fria. Det man har en relation till, bryr man sig nämligen om. I förlängningen blir det sedan lättare att förstå våra tankar kring vår klimatpåverkan och de utmaningar på det området som ligger framför oss. I det här sammanhanget är det dessutom viktigt att få fler unga att utbilda sig till djurskötare. Den utbildningen, liksom många andra praktiska utbildningar upplever ett sjunkande söktryck. Det är oroande.

Något som ofta djurparkerna genom olika initiativ alltmer väver in i sin verksamhet. Bilden av hela kedjan som djur och natur skapar med eller utan påverkan av oss människor. Tyvärr har sådana initiativ ingen plats i den katederbundna skola som Jan Björklund skapade, samma krafter som nu senast bidragit till betyg från och med årskurs fyra.

Den stress detta kan tänkas medföra för våra barn underlättas enkelt genom skiftande former av undervisning. Låt oss bli bättre på att arbeta tillsammans. Låt oss bli bättre på att utnyttja de resurser som redan finns. Vi får aldrig låta byråkrati eller kortsiktigt tänkande komma i vägen för de goda initiativen.

Jag kommer, i min roll som riksdagsledamot, ta initiativ för samverkan mellan politiken och djurparkerna. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker.

Isak From,
Riksdagsledamot, Socialdemokraterna