"Segregationen skadar oskyldiga människor"

- 13/04/2015, 18:20 -
Erik Lindqvist och Tobias Björk
1 av 3

Erik Lindqvist och Tobias Björk

Privat

Erik Lindqvist
2 av 3

Erik Lindqvist

Privat

Tobias Björk
3 av 3

Tobias Björk

Privat

Erik Lindqvist och Tobias Björk skriver om hur segregationen i Göteborg leder till ökat våld och kriminalitet. De tror att fler studentbostäder ska locka ungdomar till utbildning och på så sätt föra in dem i samhället.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Göteborg lider sedan länge av en allt mer omfattande segregation som med tiden har lett till ökat våld och ökad kriminalitet. Göteborgarna har beklagligt nog sett detta på väldigt nära håll de senaste veckorna.

Skjutningar som inträffar allt närmre centrum och sprider sig från ytterområdena som ringar på vattnet, vittnar ständigt om den ökande problematiken. Det höga priset som betalas är oskyldiga människors liv.

Att Göteborg börjat kallas ”lilla Chicago” är en stämpel av skam som anspelar på 1920-talsstaden där maffian satte sina spår på stadens husväggar med sitt signaturvapen, ”the Chicago typewriter”. Är det någonting som vi vill jämföras med?

Ökad kriminalitet och en ohållbar bostadsmarknad är knappast någonting som lockar till sig studenter. Göteborg lider av en allvarlig bostadsbrist, inte minst för unga. Kötiderna vid hyresrättsförmedlingarna närmar sig sakta men säkert absurda nivåer.

Detta slår oerhört hårt mot stadens unga medborgare, speciellt de som inte har möjlighet till bostadslån och därmed är utestängd från stora delar av bostadsmarknaden. Trots detta fortsätter urbaniseringen i Sverige och inflyttningen till Göteborg, och med detta bidrar till den katastrofala bostadsmarknaden och segregationen.

Ett exempel vi vill lyfta fram är planeringen när Göteborg beslutade att bygga ut Angered. Planen var att stadsdelen skulle byggas samman med centrum och att staden skulle expanderas utåt. Verkligheten ser dock väldigt annorlunda ut. 50 år senare har det fortfarande inte hänt mycket.

Självklart behöver vi en uppluckring av regelverken kring den mest reglerade och samtidigt minst fungerande marknaden i Sverige. Det behövs för att stimulera en tillväxt av bostäder, inte statliga subventioner. Vi har provat statliga subventioner förr och det kommer antagligen inte att fungera i dagsläget heller. Men detta är frågor som rör det nationella planet. Vi vill att lokalt ansvariga politiker börjar ta ansvar och tänker nytt.

Vi vill föreslå en lokal dellösning på det komplexa problem som stadens styrande politiker brottas med: Ett nytt campus för Göteborgs studenter.

Vi tror att ett nytt universitetscampus i nord-ost skulle inte bara möjliggöra uppförandet av en stor mängd studentlägenheter i nära anslutning till universitetet, det skulle även frigöra en stor mängd lokaler i Vasastaden och Haga som kunde återgå till att användas som bostäder. Infrastrukturen finns redan på plats i form av spårvagnsspår och det skulle locka företag som vill ligga nära ett kunskapscentrum.

Resultaten skulle bli att staden började byggas samman och hela stadsdelen skulle få ett lyft. Att unga i förorten får nära till universitet- och högskoleutbildning kan minska det upplevda avståndet till en akademisk utbildning.

Helt enkelt, nya jobbmöjligheter skapas där jobben och integrationen behövs som mest. Vi uppmanar det rödgröna styret i Göteborg att erkänna sitt misslyckande och tänka om. Att tänka nytt och utforska nya lösningar på problematiken som de misslyckats att lösa de senaste 20 åren.

Erik Lindqvist, ordförande Moderata Studenter i Göteborg
Tobias Björk, vice ordförande Moderata Studenter i Göteborg