Tisdag 25 Jan
Stockholm

"Vill du göra dina väljare arbetslösa, Stefan Löfven?"

Aleksandra Boscanin skriver om hur Stefan Löfven sviker sina väljare när han nu sänker ROT-avdraget från 50 till 30 procent. Trots att hon som liberal föredrar skattesänkningar framför avdrag, vill hon inte se en ökad arbetslöshet i landet.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Aleksandra Boscanin är borgerlig debattör.

Följ henne på Twitter: @aboscanin.

Som liberal är jag i grunden skeptisk till riktade avdrag mot specifika branscher, vilket ROT-avdraget är. Det finns dock fler adjektiv än liberal som beskriver mig. Pragmatisk är ett sådant. Om en reform visar sig fungera är jag beredd att se på den med nya ögon, trots att den kan ses som icke-liberal.

Några som däremot inte är särskilt pragmatiska är Socialdemokraterna. Trots att ROT-avdraget har gjort en svart sektor vit bryter Stefan Löfven nu sitt vallöfte och föreslår en sänkning från 50 procent till 30.

Beskedet föranledde en debatt vars huvudfokus kommit att bli de personer som använder sig av ROT. Det är dock inte dem jag vill ägna denna artikel åt. Jag vill ägna den åt de människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och tack vare avdraget fått möjlighet att stå på egna ben, personer vars arbeten nu blir till brickor i Löfvens politiska spel.

I en tid då allt fler yrken kräver akademisk examen behövs det både mer högutbildad arbetskraft och fler lågkvalificerade arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigare än någonsin att ge det stöd som krävs för att alla som vill fullfölja en högre utbildning ska ha möjlighet att göra det.

Lika viktigt är det att vara ödmjuk inför det faktum att alla inte hyser en önskan om att studera på högskola och för många av dessa personer är ROT-sektorn av stor betydelse. Det är nämligen inte den högutbildade medelklassen som drabbas av ett minskat ROT. Det är de lågutbildade arbetarna som slåss om lågkvalificerade jobb.

I en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av Företagarna uppger nästan vartannat företag i ROT-sektorn att de skulle bli tvungna att säga upp personal om avdraget sänks. Nästan vart femte säger att verksamheten helt skulle läggas ner. Det är ingen hemlighet att ett sänkt ROT-avdrag kommer få förödande konsekvenser för de tusentals arbetstagare som riskerar att förlora sina jobb.

Så varför är Socialdemokraterna så ivriga att tvinga kämpande människor ut i arbetslöshet? Anledningen är inte att ROT-avdraget kostar för mycket som det ofta felaktigt påstås. Avdraget har inte kostat ett öre utan tvärtom dragit in pengar till statskassan. Det är ideologiska skygglappar som gör att Löfven sviker alla de människor som fått ett arbete att gå till på morgonen, inte kostnader.

I sin regeringsförklaring sa Löfven att: “Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.” Intentionen är storsint men för alla de som befinner sig i utanförskap värderas faktiska resultat högre än fina ord. Genom att sänka ROT skjuter Löfven inte bara sig själv i foten, utan också de arbetare som hans parti gör anspråk på att representera.

Som liberal föredrar jag stora, generella skattesänkningar framför riktade avdrag. Fram till att det blir verklighet kommer jag dock att försvara ROT. Fler människor måste få möjlighet att stå på sina egna ben, inte färre.

Aleksandra Boscanin,
Borgerlig debattör

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela