Måndag 3 Okt
Stockholm

"Bakom Mp:s gröna fasad lyser den röda färgen igenom"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Hanna Wagenius (CUF) skriver att Lorentz Tovatt (Grön Ungdom) är skicklig på att måla upp en illusion av att Miljöpartiet är gröna, men att det helt inte är sant.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Hanna Wagenius är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund CUF.

Följ henne på Twitter: @hannawagenius

Magiker har ett välkänt knep: genom att rikta publikens uppmärksamhet åt ett specifikt håll kan de förbereda trick utan att någon märker det.

Lorentz Tovatt och Grön ungdom verkar använda sig av samma strategi. Genom att vildsint försöka rikta strålkastarljuset mot Centerpartiets vårbudget hoppas man att ingen ska märka vad Miljöpartiet driver för politik eller vad Åsa Romson ägnar sig åt i diverse debattprogram.

Miljöpartiet pratade länge om vikten av grön skatteväxling. Att skatten ska höjas på det som är dåligt för miljön, och sänkas på arbete. I regeringsställning lägger man i stället en budget som innehåller 34 miljarder i ökade skatter. 80 procent av dessa skatter riktas mot jobb och företag. Skatteökningarna på jobb och företag är sex gånger så stora som skattehöjningarna på miljöförstöring. Grön skatteväxling har blivit röd skattehöjning.

Om Lorentz Tovatt förstod hur budgetprocesser går till hade han vetat att i en vårbudget pekas inriktningen för den ekonomiska politiken ut. Skarpa förslag läggs företrädesvis i höstbudgetar. Regeringen valde att presentera omfattande skattehöjningar redan i vårens budget, eftersom man misslyckats med att få igenom sin budget i höstas. Regeringens misslyckanden får dock stå för regeringen.

I Centerpartiets vårbudget står att läsa att vi vill satsa på ökade investeringar i infrastruktur, och då inte minst i järnvägen. Investeringarna i infrastruktur har också ökat markant under Alliansregeringen. Regeringen, å sin sida, tänkte finansiera vissa järnvägssatsningar genom att införa en kilometerskatt – en skatt på avstånd. ”Det är ingen rocket science”, som statsministern famöst uttryckte sig. När denna skatt visade sig svårare att införa än man trott sköts en viktig finansieringskälla på framtiden. Så byggs inte en trovärdig politik.

Ungefär en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från transportsektorn. För att påbörja omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta föreslår Centerpartiet i sin vårbudget att det ska införas en miljölastbilspremie, ett så kallat bonus-malus-system för personbilar och att de specifika pengarna till laddstolpar för elbilar, som Alliansen införde, ska bli kvar. Det är viktiga första steg, men mer kommer självklart att behöva göras.

Till skillnad från Miljöpartiet inser vi dock att det finns orter dit tunnelbanan inte går. För att kunna ställa om samhället i klimatsmart riktning måste människor ges alternativ. De måste ha möjlighet att ställa om till något. Miljöpartiets jakt på utsläpp har i stället blivit en jakt på människor, främst på landsbygden, som inte kan ta tunnelbanan till jobbet.

Centerpartiet vill också införa en kemikalieskatt, öka stödet till biogasproduktion och höja priset på utsläpp inom ramen för EU:s utsläppsrättshandel. Och mycket mer. I veckan meddelades att EU drar bort en mängd utsläppsrätter, för att göra nedsmutsning dyrare. Centerpartisten Fredrick Federley var drivande i detta arbete.

Miljöpartiet har å sin sida, efter bara några månader i regering, helt svängt i sin åsikt om Vattenfall. Nu vill man plötsligt inte alls lägga ner den smutsiga kolverksamheten utan sälja den till högstbjudande. Det är inget fel på åsikten i sig, men vi är av den enkla åsikten att det är bäst att göra vad man lovar. Dessutom har Miljöpartiet aviserat att det ska införas en skatt på småskalig produktion av förnybar el. Här skyller man ifrån sig på att Norge kräver detta. Norge har dock ställt detta krav tidigare, men med en Centerpartist som miljöminister höll Sverige emot. Miljöpartiet gav upp och offrade den förnybara elproduktionen efter ett halvår.

Lorentz Tovatt är skicklig. Han är duktig på att rikta människors uppmärksamhet bort från Miljöpartiets misslyckanden. Men för alla som läser budgetalternativen upplöses illusionen. Bakom den gröna fasaden lyser den röda färgen igenom. Och med röd politik blir det röda siffror i småföretagens bokslut utan några substantiella vinster för klimatet.

Hanna Wagenius,
Förbundsordförande för CUF

Är Mp ett bra miljöparti?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.