"Det är inte slöjan som är problemet – det är värderingarna bakom"

- 13/05/2015, 15:43 -
1 av 3

Privat/TT

2 av 3

Privat

3 av 3

AP

Hanna Tjusling (SD) skriver att hon bryr sig väldigt lite om hur folk klär sig, men oroas mycket över islam som religion och ideologi.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är inte slöjan som är problemet, utan värderingarna bakom. Jag ser personligen ingen poäng i att lägga någon värdering i hur enskilda personer väljer att klä sig. Det som däremot oroar mig med islam som religion och ideologi är den utbredda sexualisering av kvinnor och flickor som gång på gång framkommer om man läser mellan raderna.

Många troende inom islam förnekar slöjans faktiska historiska syfte och värderingarna som ligger bakom. Under profeten Muhammeds tid så var slavinnor i sexuella syften vanligt förekommande, en problematik med detta var att vissa män hade börjat antasta troende kvinnor eftersom de hade misstagit kvinnorna för att vara slavinnor.

Av den anledningen uppmanades muslimska kvinnorna att täcka sig i ytterplagg så att utseendet skulle skilja sig från de ickemuslimska kvinnorna. Slöjans ursprungliga syfte var alltså att skilja ut de bra, muslimska kvinnor från ickemuslimska kvinnor som man till skillnad från muslimska kvinnor inte var tvingen att behandla med respekt.

Med vetskapen om slöjans historia så ringer det en varningsklocka för mig när jag läser hur Tudja Alqabbani beskriver hur hennes slöja sänder en signal om att hon minsann är en kvinna som bör respekteras och högt värderas. Jag funderar hur man med detta sätt att resonera reflekterar över de kvinnor som i stället för att bära slöja väljer att visa hud och klä sig i korta kjolar, kan det ursäktas som legitimt när dessa kvinnor behandlas med mindre respekt om de via sin klädsel inte sänder denna signal?

Sverige ligger just nu nästan i botten i världen med näst flest anmälda våldtäkter vilket jag tror beror på just detta, att det å ena sidan finns en västerländsk majoritetskultur där kvinnor kan klä sig efter eget tycke utan att det går utanför normen.

Vid sidan av detta så har det även börjat uppstå en kultur av hederskulturell karaktär, där normen skiljer sig markant till hur kvinnor värderas utefter sitt agerande och sin klädsel. Med tanke på att grupper från specifika platser i världen, där hederskulturella värderingar som dessa har en betydelsefull roll i samhället, är högt överrepresenterade så blir det extra tydligt.

Det är helt fantastiskt att Tudja av egen vilja väljer att bära slöja och hedra sin tro i det öppna demokratiska samhälle som vi lever i. Det som man tyvärr missar i denna solskenshistoria är att alla i vårt land inte är lika priviligierade att de enkelt kan välja sin klädsel utan att stigmatiseras.

Efter många år av ansvarslös migrationspolitik har segregationen ökat lavinartat och tvingar i dag oerhört många människor att leva i hårt segregerade områden med minimal kontakt med majoritetssamhället. Många som flytt under islamistiskt förtryck i tron om att de kommit till ett demokratiskt och jämställt samhälle finner sig själva i samma typ av samhälle som de flydde från. Det kan vara värt att tänka på när man demonstrerar för rätten att bära slöja – att även demonstrera för rätten att inte bära slöja.

Hanna Tjusling,
Kommunfullmäktigeledamot för SD och aktiv i SD-kvinnor