"Det är sjukt att Hagamannen släpps fri i sommar när han bedöms som farlig"

- 18/05/2015, 11:07 -
1 av 3

Kristina Wicksell/TT

2 av 3

Kristina Wicksell

3 av 3

Polisen / TT

DEL 1. Det här är den första delen av tre i vår fördjupning om Hagamannen. Han dömdes till fängelse 2006, och kommer att släppas fri i sommar. Alla tre delarna är skrivna av Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och Fatta.nu.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I sommar släpps Niklas Lindgren ut, en man som satte min hemstad Umeå i skräck under många år. Han kom att kallas Hagamannen, efter stadsdelen där brotten begicks.

Våren 2006 dömdes han för två våldtäkter, två grova våldtäkter, mordförsök samt två våldtäktsförsök och fick ett fängelsestraff på 14 år. Eftersom vi i Sverige har tvåtredjedels-regeln kommer han alltså att beviljas frigivning redan nu i sommar.

Det är alltså den extremt sjuka regeln om två tredjedelar som gör att Niklas Lindgren nu släpps ut efter 9,5 år i stället för de 14 år som han dömts till. Detta trots att han ansökt om obevakade permissioner nyligen, men nekats då kriminalvården ansett att det är påtaglig risk att han återfaller i sexuell brottslighet.

De menar att det fortfarande finns en beaktansvärd risk att han begår brott eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet om han beviljas permission på egen hand eller enligt särskilda utslussningsåtgärder. Enligt psykologutlåtandet som gjordes i början av fängelsestraffet lider han av flera diagnoser och risken för återfall i sexuellt våld bedömdes sammantaget som klart förhöjt.

Senaste gången jag debatterade detta var när den före detta polischefen Göran Lindberg, i media kallad Kapten Klänning, släpptes ut efter två tredjedelar av sitt straff för cirka ett år sedan. Den rättspsykiatriska undersökningen av Göran visade att han var farligare när han släpptes ut än när han åkte in. Den enda risken att behöva sitta av hela sitt straff är om du begår nya brott i fängelset.

Det görs psykologiska analyser inför permissioner, vilket innebar att Niklas Lindgren ej fick obevakad permission. Men detta görs inte vid frisläppanden. Hör ni hur sjukt det låter? En man som för bara några månader sedan inte ansågs redo att få obevakad permission släpps ett halvår senare på fri fot. Något är rejält fel.

Rättsväsendet är inte komplett. Och detta är lika sjukt som att vår lag idag inte bygger på att sex ska handla om samtycke. Som tur är har detta även börjat problematiseras inifrån. Niklas Lindgren släpps trots påtaglig återfallsrisk och Göran Lindberg släpptes trots att han anses vara farligare än innan.

Vi måste avskaffa regeln om två tredjedelar. Ingen ska släppas som anses farlig för samhället. Den som motsäger sig vård och hjälp i fängelset eller inte svarar på behandlingar, bör ej släppas ut. Kan straff förkortas ska de även kunna förlängas.

I december förra året sa Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, till Aftonbladet: ”så är spelreglerna när man döms till ett tidsbestämt straff. Då tar man ingen hänsyn till hur farlig någon bedöms vara. Det är därför som rättspsykiatrin alltid har överlägsna återfallssiffror.”

Ulf Åsgård, som är psykiater och expert på gärningsmannaprofiler, menar att det krävs en lagändring för att förhindra att potentiellt farliga personer släpps ut ur fängelset. Han säger till Aftonbladet att man kan tänka sig att det finns ett systemfel i lagstiftningen som gör att avancerad riskbedömning inte betyder ett skit och att man kanske borde man börja se över lagstiftningen så att man väger samman samhällets och individens intressen i slutet av avtjäningstiden och inte bara i början.

Det är en spottloska i alla som fallit offer för Lindgren och Lindbergs ansikten att de släpps ut – farliga.

Vad är det för samhälle vi lever i? Var är rättstryggheten?

Ida Östensson,
Grundare Crossing Boarders och Fatta.nu

--

Det här är den första delen av tre i vår fördjupning om Hagamannen.

Del 1: "Det är sjukt att Hagamannen släpps fri i sommar när han bedöms som farlig"

Del 2: "Hagamannen försatte mig och en hel stad i skräck" (publiceras tisdagen den 19 maj)

Del 3: "Det kan aldrig vara vårt ansvar att skydda oss mot sexuellt våld" (publiceras onsdagen den 20 maj)

Släpps Hagamannen för tidigt?