Stockholm

"90 procent av de som prostituerar sig vill sluta men kan inte"

. Foto: Privat

Fanny Rosberg från Ung Vänster Skåne skriver om att prostitution sällan är ett val, och att vi måste prata mer om hur vi hjälper kvinnor som på olika sätt tvingas in det.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Fanny Rosberg på Twitter: @alltidattack

Förra veckan fokuserade det stora instagramkontot @kvinnohat på frivilliga sexarbetares berättelser. Jag vill nyansera diskussionen om handeln av kvinnors kroppar och sexualitet. Jag kommer att skriva kvinnor, för det är i de allra flesta fall kvinnors kroppar som det handlar om.

Prostitution är ett av de grövsta uttrycken för det sexualiserade våldet. Prostitution är när någon köper sig rätten att använda en annan människa sexuellt för att tillfredsställa sitt behov av makt. För det handlar om det, makt. Ibland sägs det att prostitution är som vilket jobb eller vilken tjänst som helst.

Men att sälja sex kan inte likställas med att jobba på kafé eller städa toaletter på McDonalds. Prostitution handlar inte om enskilda individers frivilliga val utan om samhällets syn på kvinnors kroppar. Prostitution har sin bas i att kvinnokroppen är någonting man kan köpa och göra vad man vill med. Men rätten till sin egen kropp och sin egen sexualitet är grundläggande och inget som någon annan ska kunna äga eller köpa.

Ofta handlar debatter om prostitution om personer som mer eller mindre frivilligt säljer sex. Jag upplever det som problematiskt eftersom det ofta inte handlar om egna val utan om andra faktorer. Många kvinnor tvingas in i prostitution för att försörja sig eller för att rent ut sagt överleva. När det har gjorts studier på ämnet har det kommit fram att 90 procent skulle vilja lämna prostitutionen men inte kan. Att prata om prostitution som egna aktiva val är problematiskt när en övervägande majoritet vill lämna och gör det för att de inte har något val.

Prostitution och handel med kvinnors kroppar handlar om efterfrågan, att det finns män som vill köpa och äga andras kroppar. Det handlar om att ha makten över en annan människa. Ofta pratar man om prostitution som om det handlar om njutning eller samtycke, men vad det egentligen handlar om är makt.

Därför måste skulden alltid ligga på dem som köper kvinnors kroppar. Ofta skuldbeläggs de kvinnor som lever i prostitution och får höra att de upprätthåller könsmaktsordningen. Det är fult och oärligt, de som upprätthåller könsmaktsordningen och det rådande systemet är de som tar sig rätten att köpa andra människors kroppar och som har ett ekonomiskt intresse av att det ser ut som det gör.

Svensk sexköpslagstiftning kriminaliserar köpandet, inte säljandet. Detta är viktigt för att lägga skulden på de som efterfrågar prostitution. Ibland pekas den svenska lagstiftningen ut som omodern och förlegad och att den därför borde avskaffas. Det man här glömmer bort är att den svenska sexköpslagstiftningen ses som ett föredöme av feministiska rörelser runt om i världen då den är unik genom att aktivt lägga skulden där den hör hemma, på sexköparen och själva industrin.

Däremot har den svenska sexköpslagstiftningen sina brister och den måste uppdateras för att till exempel också gälla utomlands. Det ska vara olagligt att som svensk medborgare köpa sex oavsett om man befinner sig i Sverige eller på semester eller tjänsteresa utomlands.

Prostitution handlar om makt. Det handlar om att upprätthålla maktförhållanden mellan könen och det handlar om att köpa sig rätten till en annan människas kropp. Därför kräver Ung Vänster att den svenska sexköpslagstiftningen skärps genom att också kriminalisera sexköp utomlands.

Fanny Rosberg,
Ung Vänster Skåne

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.