1 av 3
- Foto: TT/TT
2 av 3
- Foto: SCANPIX / HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
3 av 3
- Foto: Copyright: MalmBild AB / DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX

"Sverige måste stoppa nätdrogerna nu – vi har inte råd att sega"

Lars-Axel Nordell från Kristdemokraterna skriver att vi måste ändra i lagen så att nätdroger blir olagliga.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Lars-Axel Nordell är riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Följ honom på Twitter: @LarsAxelNordell

I förrgår släppte EU sin årliga rapport om drogsituationen i Europa. Den ger en mycket alarmerande bild där EU’s narkotikabyrå EMCDDA i snitt upptäcker två nya narkotikasubstanser varje vecka. Sverige sticker ut i rapporten genom att ha näst högsta narkotikadödligheten av opioider.

Handeln av så kallade nätdroger är ett växande internationellt problem där kunderna helt lagligt kan beställa droger som ännu inte hunnit narkotikaklassas. Storbritannien är i dag mest utsatt och ligger etta i den ska beroendetoppen bland Europas länder. De är nu på väg att helt förbjuda dessa droger.

Handeln med så kallade nätdroger är också omfattande i vårt land och drabbar framförallt ungdomar. När ett preparat undersökts och klassats som narkotika dyker ett nytt preparat upp med en liten förändring i den kemiska strukturen. På så vis ligger myndigheterna hela tiden steget efter i att bekämpa handeln och användningen av narkotika. Detta är ett allvarligt hot inte minst mot unga människors hälsa och liv.

Sedan 2011 har den svenska tullen och polisen laglig rätt att beslagta syntetiska droger som inte är narkotikaklassade om de bedömer att syftet med innehavet är kopplat till drogmissbruk. Men det räcker inte. Fortfarande saknas möjligheten att lagföra handeln och användningen av dessa nätdroger innan själva beslutet om narkotikaklassning trätt i kraft.

Sverige måste, i likhet med Storbritannien, hitta effektiva och lagliga möjligheter att stoppa den omfattande handeln med narkotiska preparat som i dag framförallt sker på nätet. Det handlar om att ligga steget före för att effektivt komma åt både innehavet, handeln och bruket av drogerna.

Jag har som riksdagsledamot ett flertal gånger föreslagit så kallad ”familjeklassning” av droger, där generiskt liknande molekylära produkter klassas som narkotika. Därigenom skulle tillverkare förhindras att lansera liknande skadliga substanser. Tidigare i år ställde sig också socialutskottet bakom detta krav genom att uppmana regeringen att skyndsamt ta fram lagförslag för snabbare klassningssystem och se över andra åtgärder för att komma till rätta med nätdrogerna.

Drogliberala krafter är aktiva i narkotikadebatten. Vi ser hur debatten har förskjutits från att handla om hur vi på bästa sätt ska bekämpa drogerna till att allt oftare handla om huruvida vi över huvud taget ska bekämpa drogerna.

Kampen mot droger måste gå vidare och de juridiska hinder som finns måste undanröjas för att inte ligga steget efter tillverkarna.

Lars-Axel Nordell,
Riksdagsledamot Kristdemokraterna

/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.