Onsdag 17 Aug
Stockholm

"Var är vår köttskatt, Åsa Romson?"

Mathilda Jerenius och Sanna Ekedahl vill att Miljöpartiet håller vad de lovat.
Mathilda Jerenius och Sanna Ekedahl vill att Miljöpartiet håller vad de lovat. Foto: COPYRIGHT TT NYHETSBYRÅN / HENRIK MONTGOMERY / TT

Mathilda Jerenius och Sanna Ekedahl skriver att införandet av en köttskatt skulle vara bra för Sverige.

Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Mathilda Jerenius är representant för Svensk mat- och miljöinformation.

Sanna Ekedahl är representant för Svensk mat- och miljöinformation.

Om miljöminister Åsa Romson vill ha en köttskatt är det troligt att den införs. Eftersom Miljöpartiet har kongressbeslut på att partiet vill införa en köttskatt och Decemberöverenskommelsen garanterar att regeringen får igen sin budget är tiden nu mogen att införa köttskatt i 2016 års budget.

Rapport pressade Åsa Romson hårt angående den saknade köttskatten i förra veckan. Tio liter bensin orsakar lika mycket växthusgaser som ett kilo nötkött. Skatten på bensinen inklusive moms är 86 kronor medan skatten på nötköttet är 8 kronor. Professor Ing-Marie Green på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sågade regeringens klimatpolitik med anledning av detta. En kostnadseffektiv klimatpolitik förutsätter att alla källor till växthusgasutsläpp beskattas så lika som möjligt. Trots det är den totala skatten på bensin mer än tio gånger större än motsvarande skatt på nötkött.

Köttproduktionens externa miljökostnader måste avspeglas i priset på kött. Dessa innefattar, utöver växthusgasutsläpp, bland annat övergödningsproblem och förlust av biologisk mångfald. En köttskatt behöver därför, liksom bensinskatten, bestå av flera delar. Den bör utformas på samma sätt som övrig koldioxidbeskattning, det vill säga i kronor per kilo. En köttskatt på exempelvis 20-25 kronor per kilo kött skulle slå procentuellt hårdare mot det billiga importköttet än mot det dyrare svenska köttet. Effekten skulle därför bli minskad total köttkonsumtion i Sverige – och en högre andel svenskt kött.

Generellt sett skulle en köttskatt, utöver den direkta effekten på konsumtionen, sannolikt skapa en ökad efterfråga på köttsubstitut och öka incitamenten för utveckling av nya vegetariska alternativ till kött. Vi skulle också få se en ökad offentlig upphandling av vegetarisk mat, vilket ensamt kan ge betydande effekter på matmarknaden. Om Sverige inför köttskatt blir vi dessutom ett föregångsland som kan inspirera andra länder att följa efter.

Alla punktskatter kan anses vara fördelningspolitiskt tveksamma i ett ojämlikt samhälle. Intäkterna från skatten bör därför användas för att korrigera eventuella ofördelaktiga konsekvenser av densamma.

På kongressen 2007, som hölls i Norrköping, fattade Miljöpartiet beslut om en köttskatt. I protokollet står det klart och tydligt att Miljöpartiet av miljöskäl ska arbeta för att beskatta köttproduktion just på ett sådant sätt att det avspeglas i priset. Det finns inget som helst skäl att undanta köttet från miljöprincipen om att förorenaren ska betala. Romson, ge oss en köttskatt nu!

Mathilda Jerenius, Svensk mat- och miljöinformation
Sanna Ekedahl,
Svensk mat- och miljöinformation

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.