Onsdag 27 Okt
Stockholm

"HBTQ-personer som har sex mot ersättning stigmatiseras inom vården"

Gisela Janis och Frank Berglund (RFSL Ungdom): "Många vänder sig till RFSL Ungdom för att de verkligen inte har någon annan att vända sig till. Vi märker att behovet av HBTQ-kompetens är oerhört stort"

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Gisela Janis är förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Frank Berglund är vice förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Vilka är vården att anta vem du är och diktera vilka val du bör göra i livet? Det viktiga är att du vet och att du får det stöd och den vård du behöver utefter dina förutsättningar och behov.

RFSL Ungdom gör gång på gång undersökningar kring hur unga HBTQ-personer bemöts inom vården. Direktkontakt sker med målgruppen och stora enkäter genomförs för att ta reda på mer om HBTQ-ungdomars hälsosituation och upplevelser av vården. Genom att vara den största aktören för HBTQ-ungdomar i Sverige ser vi hur den bristande HBTQ-kompetensen genomsyrar alla samhällsinstanser som kommer i kontakt med ungdomar. Detta är en stor del i det led som skapar en enorm ohälsa bland vår målgrupp, unga HBTQ-personer.

Unga HBTQ-personer upplever ständigt stigmatisering, moralisering och osynliggöranden. Detta är till följd av att vi lever i ett heteronormativt samhälle där antaganden görs kring könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning. Enligt RFSL Ungdoms enkät har många unga HBTQ-personer erfarenhet av att ha sex mot ersättning, samt att många har lågt förtroende för myndigheter och vården.

Att både vara ung, HBTQ-person och ha erfarenhet av sex mot ersättning gör att du riskerar att bli dåligt bemött av myndigheter och vården. Det kan handla om att du antas vara heterosexuell och cis-person eller att det görs antaganden om att du har specifika sexuella praktiker. Ofta måste en själv ha koll på ens rättigheter för att kunna hävda sig och kräva det en ska ha rätt till. Riskerna med den bristande HBTQ-kunskapen inom vården är att människor riskerar att felbehandlas och uppleva dåligt bemötande eller direkta kränkningar. Dessutom innebär ofta antaganden om människors kroppar och sexuella praktiker att en inte får tillgång till den vård en har behov av.

HBTQ-ungdomar med erfarenhet av sex mot ersättning är i dag en grupp som inte synliggörs och nås i tillräcklig utsträckning. Detta då fokus oftast läggs på vuxna kvinnor som säljer sex till män, och på människor utsatta för trafficking. Det saknas ofta kompetens att jobba med HBTQ-ungdomar, och speciellt HBTQ-ungdomar som har sex mot ersättning. Bilden av vilka som har sex mot ersättning och vilka erfarenheter som finns måste nyanseras.

Många vänder sig till RFSL Ungdom för att de verkligen inte har någon annan att vända sig till. Vi märker att behovet av HBTQ-kompetens är oerhört stort, kanske speciellt inom vården. RFSL Ungdom finns här för dig som är ung HBTQ-person, på dina villkor och efter dina behov.

Att ha erfarenhet av sex mot ersättning som ung HBTQ-person gör vårdkedjan ännu mer komplicerad att vända sig till. Många vi har varit i kontakt med vet inte vart en kan vända sig, och inte vilket stöd en kan få tillgång till. Steget att både komma ut som HBTQ-person och som person som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning är för många stort och svårt. Steget att gå till en läkare eller ungdomsmottagning och komma ut som HBTQ-person som har sex mot ersättning kan kännas enormt mycket större än att säga det anonymt i en chatt.

RFSL Ungdom finns till för dig som är ung HBTQ-person, oavsett erfarenheter. RFSL Ungdom jobbar internationellt, nationellt och lokalt för att förbättra situationen för unga HBTQ-personer. Det gör vi till exempel genom att driva på politiker för att skapa konkreta förbättringar, och genom att skapa tryggare mötesplatser för unga HBTQ-personer. RFSL Ungdom driver just nu projektet Pegasus, som riktar sig till dig som är ung, HBTQ, och har erfarenhet av sex mot ersättning. Pegasus har en chatt där du anonymt kan chatta med en av projektets anställda personer om sex mot ersättning. Chatten öppnar onsdag 5 augusti klockan 18:00-20:00 på pegasus.se. Därefter kommer chatten varaöppen måndagar kl.14:00-16:00 samt onsdagar klockan18-20.00.

Gisela Janis, Förbundsordförande RFSL Ungdom
Frank Berglund,
Vice förbundsordförande RFSL Ungdom

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela