Hanna Wigh är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
Hanna Wigh är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. - Foto: Privat

Nu förbjuder vi slöja i skolan på alla flickor under 16 år

Hanna Wigh (SD): "Argumentet att barn kan välja bort slöjan är en naiv föreställning där de många gånger påtvingas av föräldrarna".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Hanna Wigh är riksdagsledamot, gruppledare för SD Falköping och ledamot i VG-regionen .

Följ henne på Twitter: @hanna_wigh

Med jämna mellanrum uppstår debatter där upprörda föräldrar, pedagoger och tyckare rasar över hur klädkedjor säljer kläder som "sexualiserar" små flickor. Det är i samhället en ständigt pågående debatt om hur framförallt flickor tvingas in i könsroller. Det råder en konsensus i samhället om att flickor ska ta mer plats och våga bryta normer om hur flickor "förväntas vara".

För inte särskilt länge sedan rasade debatten om att de kläder som klädkedjor säljer till flickor är tightare och mindre i storlekarna än de kläder som riktas till pojkar. De argument som framfördes handlade främst om att det bekräftade bilden om att pojkars kläder handlar om funktion medan flickornas rörlighet och möjlighet till lek begränsades av de tighta kläderna som ett pris de fick betala för att vara "fina".

Skollagen och samtliga läroplaner har ett tydligt uppdrag att motverka traditionella könsmönster. I läroplanen står även följande att läsa:

"Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.

Vi politiker ska även följa FN:s barnkonvention som slår fast att barn har rätt till religionsfrihet, inte får diskrimineras och att traditionella sedvänjor som är skadliga för barnens hälsa ska avskaffas.

Jag har lämnat in en motion till riksdagen om att barn inte ska få bära slöja i förskola och grundskola. Att det är en känslig fråga råder inga tvivel om då fokus på könsroller fortfarande är insnöade på att handla om huruvida flickor har tightare jeans än pojkar och därmed blir hämmade i sin lek. Eller att någon klädkedja lanserat en bh eller skor med klack för flickor. Samtidigt blundar samhället unisont för att flickor så små att de går i förskolan varje dag går i slöja.

Att slöjan hämmar flickorna i deras lek går inte att bestrida och den enda anledningen till att de bär tyget är för att de är just flickor och ska stängas in i en kvinnlig könsroll som är att betrakta som antik. Slöjan är inte endast ett plagg. Det är en symbol som reducerar flickor till objekt som måste skylas för att bevara sin heder och för att undvika att attrahera män. Den är ett ställningstagande mot vår kultur om jämställdhet mellan könen och förespråkar i förlängningen ett totalt könssegregerat samhälle. På vilket sätt överensstämmer det med skollagen om att motverka könsroller?

Resonemanget att slöja är något som barn väljer håller inte. Att förskolebarn utvecklat sin andlighet och själva funnit sin religiösa övertygelse och därmed väljer att bära slöja är naivt om någon nu tror på det. Bortsett från det faktum att det ingenstans i islam påbuds att barn ska skyla sig med slöja.

Argumentet att barn kan välja bort slöjan är en naiv föreställning där verkligheten många gånger ser oerhört annorlunda ut och många gånger påtvingas av föräldrarna, antingen direkt eller indirekt med påtryckningar och förväntningar som barn har svårt att värja sig från. Vi måste slå vakt om barnens rätt att vara barn. Föreställningen att föräldrars religionsfrihet väger tyngre än barnens rätt är något vi måste göra upp med.

I ett samhälle som värdesätter jämställdhet är det inte rimligt att skolorna tillåter att flickor systematiskt blir utsatta för könsdiskriminering som begränsar dem i den personliga utveckligen och socialt i lek och samspel med andra barn. Utifrån det perspektivet är det än viktigare att hjälpa dessa flickor att finna egna identiteter, känna att de har möjligheten att påverka sin egen framtid och framförallt känna gemenskapen i ett samhälle som värdesätter jämställdhet på riktigt.

Är det acceptabelt att endast vissa flickor i Sverige ska omfattas av skollagen och få utvecklas som individer medan andra flickor vackert får sitta på åskådarbänken gömda bakom tyg och alla krav och förväntningar som följer dem med det? Så länge som Sverige blundar för vad slöjan symboliserar och det övergrepp som den innebär i flickornas individuella utveckling så gör sig Sverige skyldiga till en rasistiskt färgad politik.

Vi kan inte överge vissa flickor endast för att det är en obekväm fråga att hantera. Sverige måste välja väg. Antingen står vi upp för de fagra ord om jämställdhet som Sverige stolt talar om i alla sammanhang eller så fortsätter vi på den hycklande väg Sverige valt idag och lämnar de gömda flickorna till sitt öde.

Hanna Wigh,
Riksdagsledamot, gruppledare SD Falköping och ledamot VG-regionen

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.