Söndag 1 Aug
Stockholm

I dag blir 100 kvinnor till våldtagna – höj straffen nu!

Frida Larsson skriver om våldtäkt.
Frida Larsson skriver om våldtäkt. Foto: Privat

Jag anser att om straffen skärps och att fler våldtäktsmän faktiskt blir dömda, kommer förhoppningsvis fler inse att våldtäkt aldrig är accepterat.

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Frida Larsson är 18 år. Hon bor i Linköping och är studerande.

Just i dag, en onsdag, för oss en vanlig onsdag precis som alla andra onsdagar, eller ja faktiskt vilken dag som helst – sker det uppskattningsvis 100 våldtäkter i Sverige.

Det är alltså 100 kvinnor om dagen som fråntas rätten att bestämma över sin egen kropp.

100 kvinnor som från den dagen alltid kollar sig en extra gång över axeln när de går hem.

100 kvinnor som från den dagen rycker till när någon rör vid dem.

100 kvinnor som aldrig kommer glömma.

100 kvinnor per dag. Det är ganska svårt att förstå att var femtonde minut ärras en individ för resten av sitt liv för att en man ansåg sig ha rätten att förnedra och skada en kvinna på det sättet.

Är det verkligen den vardagen vi vill att människor ska få uppleva?

Dagens straffskala för våldtäkter ger bilden av att våldtäkt är okej, och något som accepteras då man faktiskt knappt straffas för det.

Det har blivit en normalisering av våldtäkter och fokus läggs ofta på offret snarare än berövaren. Att hon inte sa nej på rätt sätt, eller att tröjan hon hade var för avslöjande.

Man kan aldrig få de 100 kvinnor som varje dag våldtas att glömma vad som hänt, men vi kan få sexbrottslingarna att inse att våldtäkt aldrig är okej. Därför anser jag att vi måste agera och få dessa män att fatta – genom att höja straffen för sexbrott, nu!

"Kap 6. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år."

Detta är alltså vad lagen säger om att våldta någon. Du bör få mellan två till sex år i fängelse beroende på ”hur allvarlig” våldtäkten var. Detta kan, enligt vissa, anses vara rättvist och lagom lång fängelsetid för att sona för en våldtäkt. Vissa anser dessutom att högre straff inte behöver innebära färre våldtäkter utan att det krävs andra förändringar för att stoppa.

Men hur kan två till sex år sona för en gärning som har ärrat en individ för resten av dennes liv? Dessutom, trots denna lag, så är det långt ifrån alla våldtäktsmän som får sitt straff.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2014 20 300 sexualbrott. 6 700 av dessa rubricerades som våldtäkt och ytterst få av dessa lagfördes och straffade sexbrottslingen.

År 2013 lagfördes 1 170 våldtäkter, trots att mängden anmälningar var jämförbar med de anmälda år 2014.

Detta innebär alltså att lagen vi idag har tillåter att ungefär 50 kvinnor om dagen våldtas, som att det är vilken måndag som helst. Om denna våldtäktsnormalisering fortsätter som nu lär antalet våldtäkter öka. Snart kommer det snarare vara ovanligt att man som kvinna inte blivit våldtagen.

Jag anser att om straffen skärps och att fler våldtäktsmän faktiskt blir dömda, kommer förhoppningsvis fler inse att våldtäkt aldrig är accepterat, och att det är något ingen ska behöva genomlida.

Även om det är en skrämmande tanke – så tror jag också att hårdare straff kommer att få fler av de som våldtar att avväga om 10 minuters tillfredsställelse är värt att sitta inne en längre tid för.

Sverige är ett till synes välfungerande land med bra ekonomi och trygghet. Men sprickorna i fasaden blir större, och vi är nu ett land som världen uppmärksammat som ett av länderna med flest ostraffade anmälda våldtäkter.

Bör ett land med så pass bra välfärd vara så usla på att straffa de som förstör så många kvinnors liv. Vi har alla förutsättningarna vi behöver för att stoppa normaliseringen som pågår men ändå låter vi den eskalera.

100 kvinnor som i dag önskar att denna onsdag var precis som vilken annan onsdag som helst.

100 kvinnor som inte fick den där vanliga onsdagen som vi upplever just nu.

100 kvinnor om dagen som behöver vår hjälp att sprida budskapet om att våldtäkt är fel och att högre straff för sexbrott måste införas.

Jag tänker göra vad jag kan för dessa flickor och hoppas att fler, män som kvinnor, pojkar som flickor, gör detsamma.

Frida Larsson

Borde straffen för våldtäkt vara strängare?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela