Söndag 19 Sep
Stockholm

Undersköterskorna är de patienterna litar på mest – höj deras löner nu!

Debattörerna: Frågan varför lönen är så låg är viktig att reflektera över och svår att besvara. Skulle undersköterskor ha lika dåligt betalt, samt en lika dålig löneutveckling, om det var ett mansdominerat yrke?

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Linnea Alvinzi och Isabella Kongstad är läkarstudenter inne på sina elfte terminer.

Båda har arbetat som undersköterskor.

Isabella Kongstad har varit ordförande för Sveriges läkarförbund student.

Äldre kollegor har sagt till oss: Vem känner patienten bäst? Undersköterskan! Hen är närmast patienten, och i många fall förlitar sig patienten till denne med sina krämpor och oro.

Att få reda på detta som läkare när man ska ta beslut om medicinering och fortsatt behandling är ovärderligt. Undersköterskans roll i vården är enormt betydelsefull, och att detta inte avspeglas i lönen, är inte bara skamligt men även ohållbart om vi vill upprätthålla en bra kvalitativ vård i Sverige.

Betoningen av teamarbete för att kunna ge bra vård, är numera grundläggande i modern läkarutbildning. Är det att arbeta i team att jobba varje dag tillsammans med någon, vara beroende och sedan inte ta ställning till dennes fundamentala rättigheter?

Vi delar arbetsplats, men vi delar inte villkoren och konsekvenserna. Läkare är en yrkeskategori som blir väl insatta i hur en persons arbetsmiljö kan påverka dennes livskvalitet och hälsa.

Att arbeta oregelbundna arbetstider med stort ansvar för äldre och sjuka, att utsättas för risker i form av hot, våld och smittor i vardagen gör att undersköterskor har stor risk för utbrändhet och sjukskrivningar. Tunga lyft och repetitiva rörelser tillsammans med psykosocial stress belastar en undersköterskas kropp, som har stor betydelse för dennes hälsa både i yrkeslivet och senare som pensionär.

Om möjligheterna till en respektabel löneökning uteblir för våra undersköterskor, så skulle sex timmars arbetsdag med heltidslön vara en möjlig lösning för att förbättra arbetsvillkoren.

Frågan varför lönen är så låg är viktig att reflektera över och svår att besvara. Skulle undersköterskor ha lika dåligt betalt samt en lika dålig löneutveckling, om det var ett mansdominerat yrke? Antagligen inte.

I århundranden har kvinnor tagit hand om gamla och sjuka gratis. I bilden av den ”riktiga kvinnan” ingår det att hon ska vara omhändertagande och omtänksam – hon ska ta hand om gamla och sjuka för att hon vill det, och inte för att tjäna pengar. Detta kan vara en av förklaringarna till vårdyrkenas låga löner.

Ge undersköterskorna en rimlig löneutveckling som står i relation till deras yrke, eller inför sex timmars arbetsdag för samma lön. Att prioritera undersköterskors hälsa är inte bara nödvändigt utan ett måste om vi skall kunna tackla framtidens utmaningar inom hälsa och sjukvård.

Linnea Alvinzi,
Läkarstudent termin elva

Isabella Kongstad,
Läkarstudent termin elva

---

7 debattartiklar på 7 dagar – läs mer om undersköterskornas löner:

Läkare: Vi måste höja undersköterskornas löner – det är dags nu

Undersköterska: Jag vill känna mig behövd – inte överkörd

Undersköterskor: Det får vara nog nu – vi kräver rimliga löner!

Undersköterska: Ge vårt yrke den respekt det förtjänar, nu!

Undersköterskorna har usla löner – vi måste göra något

Vi måste betala de som tar hand om oss – höj undersköterskornas löner!

Läs alla debattartiklarna här: http://nyheter24.se/debatt/underskoterskeloner

Borde undersköterskornas löner höjas?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela