Tisdag 28 Sep
Stockholm

Vi måste betala de som tar hand om oss – höj undersköterskornas löner!

Fackförbundet Kommunal vill höja undersköterskornas löner.
1 av 4
Fackförbundet Kommunal vill höja undersköterskornas löner. Foto: Privat/Privat/LEIF R JANSSON / SCANPIX
Johan Ingelskog.
2 av 4
Johan Ingelskog. Foto: Privat
Lenita Granlund.
3 av 4
Lenita Granlund. Foto: Privat
"Detta måste ske samtidigt som det genomförs en satsning på bättre arbetsmiljö".
4 av 4
"Detta måste ske samtidigt som det genomförs en satsning på bättre arbetsmiljö". Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX

Kommunal: Avtalsrörelsen 2016 måste bli ett nytt steg i riktning mot en mer jämställd arbetsmarknad. De hårt arbetande välfärdsarbetarna är värda värdiga löner.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den svenska välfärden bärs upp av lågt betalda yrkesarbetande kvinnor och män. I vård och omsorg dominerar kvinnorna – nio av tio undersköterskor är kvinnor.

Det är en grym ironi att just arbetet med det viktigaste vi har – vår gemensamma välfärd och människors hälsa och värdighet – också är något av det som värderas minst i lönekuvertet. Det är ett solklart utslag av det som kallas för värdediskriminering.

Undersköterskornas månadslön är i genomsnitt 2 800 kronor lägre än en verkstadsarbetares. Det manligt kodade yrket verkstadsarbetare värderas alltså fortfarande högre än det kvinnligt kodade yrket undersköterska. Konsekvensen blir att det i Sverige 2016 faktiskt värderas högre att ta hand om maskiner än om människor.

Undersköterskor är också en grupp vars löner halkat efter de löneökningar som tjänstemän och industriarbetare haft de senaste åren. Samtidigt har kraven på, och behovet av, undersköterskor ökat. Att ta hand om sjuka och gamla är ett oerhört ansvarfullt arbete.Det är dessutom i de flesta fall även väldigt fysiskt krävande, med långa arbetspass, obekväma arbetstider och tunga lyft.

Många undersköterskor tjänar inte mer än 15 600 kronor i månaden. Medellönen ligger på 23 200 kronor. Samtidigt är undersköterskorna livsviktiga för att resten av Sveriges arbetstagare över huvud taget ska kunna gå till jobbet.

Någon måste ta hand om industriarbetarna när de blir sjuka och behöver vård. Någon måste sköta om de gamla, så att tjänstemännen kan jobba istället för att vårda sina föräldrar. Det kvalificerade arbete som undersköterskorna utför måste också ge en anständig lön i plånboken.

I Kommunal känner vi ett starkt stöd för att driva undersköterskornas sak i avtalsrörelsen 2016. Från medlemmar, från brukare och deras anhöriga. Från andra fackförbund, arbetsgivare och den breda allmänheten. Sveriges kommuner och landsting måste erkänna hur betydelsefullt undersköterskeyrket är.

Kommunal kräver löneökningar på minst 661 kronor i genomsnitt, per månad och heltidsanställd, samt en extra löneökning på minst 400 kronor till yrkesutbildade undersköterskor.

Det innebär att undersköterskorna ska garanteras ett lönelyft på minst 1061 kronor i månaden. Kommunal kräver också att lägstalönerna höjs i takt med övriga löner, inte minst för att möjliggöra den nyrekrytering som krävs för att garantera kvalitet i omsorgsyrkena.

Det är också ett sorgligt faktum att anställda i välfärdssektorn har betydligt lägre livsinkomster än andra grupper. Anledningen är att många arbetar deltid, ofta ofrivilligt. I Kommunals yrken har färre än hälften heltidsanställningar.

Att så många deltidsarbetar leder till att många har svårt att försörja sig under yrkeslivet men också som pensionär. Därför är det så viktigt att införa heltid som norm.

Detta måste ske samtidigt som det genomförs en satsning på bättre arbetsmiljö. För att personalen ska kunna arbeta heltid måste organisation, bemanning och hur arbetstiden är förlagd ses över och förbättras. Överutnyttjande av helgarbete och ohälsosamma arbetstider skapar ohälsa som i förlängningen leder till långtidssjukskrivingar.

Avtalsrörelsen 2016 måste bli ett nytt steg i riktning mot en mer jämställd arbetsmarknad. De hårt arbetande välfärdsarbetarna är värda värdiga löner.

Lenita Granlund,
Avtalssekreterare, Kommunal

Johan Ingelskog,
Förhandlingschef, Kommunal

---

7 debattartiklar på 7 dagar – läs mer om undersköterskornas löner:

Läkare: Vi måste höja undersköterskornas löner – det är dags nu

Undersköterska: Jag vill känna mig behövd – inte överkörd

Undersköterskor: Det får vara nog nu – vi kräver rimliga löner!

Undersköterska: Ge vårt yrke den respekt det förtjänar, nu!

Undersköterskorna har usla löner – vi måste göra något

Läs alla debattartiklarna här: http://nyheter24.se/debatt/underskoterskeloner

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela