Söndag 20 Jun
Stockholm

Det är dags att Sverige gör världen mer feministisk

Flickaplattformen vill göra världen mer jämställd.
Flickaplattformen vill göra världen mer jämställd. Foto: Privat

"Vi ser det som att flickaperspektivet uteblivit och att den jämställdhetspolitik som bedrivs i dag, både nationellt och internationellt inte är tillräcklig för att garantera flickors rätt till att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering".

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Stiftelsen Make Equal. De ser sig som samlingspunkten för alla som arbetar med att stärka tjejers position i samhället.

Genom kampanjen #tjejkunnig möjliggör de dialog mellan makthavare och flickor. På http://flickaplattformen.se/tjejkunnig kan du som identifierar dig som flicka delta i kampanjen #tjejkunnig med din åsikt eller erfarenhet helt anonymt, Flickplattformen tar det vidare till makthavarna.

Insikten om att personer som identifierar sig som flickor har begränsade möjligheter att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck behövs om vi ska nå den nya hållbarhetsagendans femte mål om jämställdhet. Det är hög tid att flickaperspektivet inkluderas ordentligt i jämställdhetsarbetet, både i Sverige och internationellt. Därför behöver flickors egna röster och perspektiv komma till tals. Nu ser vi till att Sverige tar med flickaperspektivet till FN och Kvinnokommissionens årliga möte!

I morgon startar FN:s årliga Kvinnokommission; The Commission on the Status of Women (CSW). På FN:s högkvarter i New York samlas FN:s medlemsländer för att fastställa mål och utarbeta insatser för att stärka kvinnors och flickors rättigheter världen över, med särskilt fokus på den nya hållbarhetsagendan.

Bland dem som blivit utvalda att representera Sveriges intressen i den svenska delegationen finns vi, Flickaplattformen, som arbetar för att stärka rättigheter för alla som identifierar sig som flickor.

Vår drivkraft på CSW är självklar; en konferens som syftar till att lyfta kvinnors situation och rättigheter behöver även se flickors roll i att uppnå den ambitiösa hållbarhetsagendan. Vi är övertygade om att arbetet med flickors rättigheter är en långsiktig investering.

Om vi lyckas stötta och satsa på flickors utveckling i samhället kommer vi se en grupp med potential att förändra världen, både som de flickor de är idag men även som de vuxna de kommer att vara imorgon. För att lyckas med det behöver flickors röster, erfarenheter och lösningar inkluderas i arbetet med implementeringen och genomförandet av den universella hållbarhetsagendan.

De som är bäst på att ha ett flickaperspektiv är inga mindre än flickorna själva, men unga människor hamnar ständigt utanför samhällets maktcentra, och deras röster blir sällan hörda. Att vår mest sakkunniga grupp inom flickafrågor inte får sina röster hörda av makthavarna är oacceptabelt.

Flickaplattformen ska därför vara en drivande kraft i förändringen av detta, det dubbla förtrycket som flickor utsätts för måste få ett slut. Vårt uppdrag under CSW är att lyfta in flickors röster i maktens korridorer. Därför bidrar vi med en delegation om åtta representanter som alla arbetar för att stärka flickors position i samhället. Genom vår viktiga kampanj #tjejkunnig tar dessa åtta representanter också med sig flickors röster från Sverige till FN.

Vi ser genom inskickade erfarenheter från flickor att det finns ett stort behov av att bli hörda och tagna på allvar. Kampanjen har synliggjort exempel på flickors särskilt utsatta situation som varken uppmärksammas genom kvinno- eller barnkonventionen.

Vi ser det som att flickaperspektivet uteblivit och att den jämställdhetspolitik som bedrivs i dag, både nationellt och internationellt inte är tillräcklig för att garantera flickors rätt till att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering.

Att regeringen valt ut Flickaplattformen som en av Sveriges representanter till CSW ser vi som ett tecken på ökat intresse och engagemang för ett förstärkt flickaperspektiv. Men det får inte ta slut där. Vi vill att vår regering införlivar samma perspektiv inom FN. Därför kommer vi se till att Sverige under förhandlingarna:

● Arbetar aktivt med att synliggöra det (minst) dubbla förtrycket som flickor över hela världen utsätts för

● Lyfter vikten av att ta del av flickors erfarenheter och kunskaper, både när det gäller problemformuleringar och i framtagandet av lösningar

● Understryker vikten av civilsamhällets roll i förstärkandet och förverkligandet av flickors rättigheter och arbetar för att möjliggöra ett starkt civilsamhälle runt om i världen

Vi är unga flickors språkrör; med 33 medlemsaktörer som alla arbetar för flickors rättigheter är Flickaplattformen en stark röst att räkna med. Vi kräver förändring för flickors situation. Alla som identifierar sig som flickor ska leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.

Det är dags att Sverige gör FN tjejkunnigt.

Liinu Diaz Rämö,
Projektledare Flickaplattformen och Flickaplattformens representant i Svenska Delegationen till CSW

Ida Östensson,
Grundare och ordförande i jämlikhetsstiftelsen Make Equal

Malin Flemström,
Projektledare Hungerprojektet och styrgruppsledamot Flickaplattformen

Emma Blomdahl,
Grundare och ordförande Föreningen Tillsammans

Maria Näslund,
Ordförande Tjejjouren Väst

Andrea H. Bustos,
Styrelseledamot Fler Unga

Sara Bessa,
Tjejverksamhetsansvarig Fryshuset Göteborg

Arbresha Rexhepi,
Samordnare för Elektra Fryshuset Göteborg

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela