Gränskontrollerna är ett hån mot allt Sverige står för

- 14/03/2016, 10:48
Öresundsrevolutionen tycker gränskontrollerna på Öresundsbron är ett hot mot demokratin.
1 av 3

Öresundsrevolutionen tycker gränskontrollerna på Öresundsbron är ett hot mot demokratin.

Öresundsrevolutionen/TT

"Vi kommer fortsätta med Öresundsrevolutionen för att försöka få riksdagen att lyssna på hela landet".
2 av 3

"Vi kommer fortsätta med Öresundsrevolutionen för att försöka få riksdagen att lyssna på hela landet".

Öresundsrevolutionen

"Är det då konstigt att människor i Öresundsregionen säger ifrån? Nej".
3 av 3

"Är det då konstigt att människor i Öresundsregionen säger ifrån? Nej".

TT

Öresundsrevolutionen: Vi skapade Öresundsrevolutionen för att vi vill ha bort id-kontrollerna som skadar vår region. Men vi står också för en större kamp för ett mer demokratiskt Sverige.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Låt oss börja med att slå fast en sak: Regeringen satte grunderna i den svenska demokratin ur spel när den 17 december förra året beslutade om ID-kraven som har stängd av den fria rörligheten över Öresund utan att ens ge regionens medborgare eller berörda myndigheter och organisationer möjlighet att påverka beslutet.

Beslutet fattades efter bara några dagars planering och utan att ens vara i närheten av att vilja undersöka konsekvenserna. Detta i ett land där minsta justering av ett kommatecken brukar föranleda åratal av utredningar. Man agerade på ett sätt som man aldrig hade gjort om det gällt Arlanda Express eller Södertäljependeln.

Sedan de dubbla id-kontrollerna som id-kraven har lett till infördes tar det mer än en timme att komma från Köpenhamn till Malmö med tåget över Öresundsbron. Innan tog det en halvtimme. Till Lund har tiden ökat från 47 minuter till 84 minuter. Dessutom har antalet tåg halverats i rusningstiden.

Du tänker kanske ”Nu gnäller skåningarna igen!”. Men då kan det vara värt att veta att Lagrådet, som har till uppgift att säkra att lagstiftningen i Sverige går rätt till, håller med oss. Enligt lagrådet har regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna röstat igenom undantagstillståndsliknande lagstiftning utan att ta hänsyn till helt grundläggande rättsstatsprinciper. Och Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna såg stillatigande till. Bara Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade emot.

Är det då konstigt att människor i Öresundsregionen säger ifrån? Nej. Det konstiga är att stora delar av Sverige inte säger ifrån. Är inte demokratin värd mer än så? Vi förstår att regeringen var pressat av migrationen till Sverige. Absolut. Men det är inte när vardagen är enkel och allt rullar på att man testas som makthavare. Det är när det är tufft.

Och när det blev tufft för regeringen svek de inte bara Skåne och Öresundsregionen. Regeringen svek hela Sverige och den demokratiska tradition vårt samhälle bygger på. Och de gjorde det med stöd från SD och tyst accept från M, L och KD.

Vi skapade Öresundsrevolutionen för att vi vill ha bort id-kontrollerna som skadar vår region. Men vi står också för en större kamp för ett mer demokratiskt Sverige. Den politiska makten i Sverige utgår idag från hur verkligheten ser ut i Stockholm och beslutar om människors vardag utan att lyssna på, förstå eller tydligen ens bry sig om hur besluten påverkar dessa människor om de bor långt från Stockholm.

Och medierna som ska berätta om och granska makten är även de drabbade av Stockholmsnormen som vi kallar den. De politiska och mediala makthavarna måste börja inse detta om vårt land inte ska splittras.

Vi kommer fortsätta med Öresundsrevolutionen för att försöka få riksdagen att lyssna på hela landet. Och vi hoppas att regeringen för eller senare faktiskt börjar lyssna på sina medborgare och de problem medborgarna upplever i vardagen. Även när medborgarna inte bor i huvudstaden.

PS: I övrigt tycker vi att regeringen ska betala för alla kostnader de ålagt Skåne på grund av id-kraven.

Niels Paarup-Petersen,
Öresundsrevolutionen

Mats Genberg,
Öresundsrevolutionen

Från Lagrådets remissvar: "Lagrådet finner att det remitterade lagförslaget bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag. Detta är synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning med avstängning av bl.a. samtliga Europavägar, behörighetskontroll på kollektivtrafik kombinerat med sanktioner för transportören och en inskränkning av den personliga integriteten. En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper. Lagrådet avstyrker därför det remitterade lagförslaget." Varken Polismyndighetens identitetskontroller, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, SKL, Skånetrafiken, Branschföreningen tågoperatörerna och Trafikverket fick tid att svara på regeringens förslag innan det las fram för riksdagen.

Borde gränskontrollerna avskaffas?