Lördag 22 Jan
Stockholm

Scouterna: Ett barn ska aldrig behöva uppleva ett övergrepp

Scouterna arbetar med Trygga Möten som verkar i förebyggande syfte mot övergrepp.
1 av 3
Scouterna arbetar med Trygga Möten som verkar i förebyggande syfte mot övergrepp. Foto: Marcus Wennberg/Scouterna
"Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, till en trygg skola och till en trygg fritid fri från övergrepp och kränkningar i alla former. För att nå det behövs kunskap, utbildning och mod."
2 av 3
"Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, till en trygg skola och till en trygg fritid fri från övergrepp och kränkningar i alla former. För att nå det behövs kunskap, utbildning och mod.". Foto: MARCUS WENNBERG
Scouterna är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer.
3 av 3
Scouterna är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Foto: Scouterna

Scouterna: Nu pratar vi till alla er som är vuxna, både som föräldrar och medmänniskor. Inte ett enda barn till ska behöva uppleva ett övergrepp i någon form. Att inte våga se och ingripa gör oss medskyldiga.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Katarina Hedberg är generalsekreterare för Scouterna.

Ulrika Askengren är biträdande generalsekreterare för Scouterna.

Caroline Thunved är kommunikationschef för Scouterna.

Det går att läsa mer om Scouternas verksamhet och Trygga Möten på deras hemsida.

Inte ett barn till ska behöva uppleva övergrepp i någon form. Vi är föräldrar, vårdnadshavare, medmänniskor – vuxna som måste lära oss att se, lyssna och agera. Vi måste lära våra barn deras rättigheter och hjälpa dem med deras integritet och självkänsla.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, till en trygg skola och till en trygg fritid fri från övergrepp och kränkningar i alla former. För att nå det behövs kunskap, utbildning och mod.

Vi som skriver detta är målsmän och även företrädare för Scouterna, en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Att trygga barns fritid är fundamental och vi gör det genom att förebygga via utbildning.

Genom att förstå att det finns otrygghet och att det kan ske övergrepp i någon form lär vi oss att se och förhindra. Genom att ge våra barn trygghet och självkänsla ger vi dem verktyg för att våga säga nej och uppmärksamma hur kompisarna mår. Scouterna bestämde sig för tio år sedan att trygghet var en av de viktigaste frågorna inom organisationen och då startades Trygga Möten.

Trygga Möten är en verksamhet för att förebygga, upptäcka och hantera övergrepp, kränkningar och mobbning. Vi vet att om barn och unga är trygga vågar de berätta, fler agerar och vi jobbar förebyggande när det händer något. Inte om det händer något.

I Scouterna är det obligatoriskt för ledare att gå utbildning i Trygga Möten och det ska ske vart tredje år. Det är vår enda obligatoriska utbildning och den erbjuds gratis på webben för alla, även utanför vår organisation.

Arbetet med att förebygga kränkningar, mobbning och övergrepp bland barn och unga i fritidsverksamheten startar med de vuxna men utgår från barnen, det handlar om vuxnas ansvar och barns rätt. Oavsett om det finns bestämmelser och förhållningssätt inom föreningen kan dessa endast nå deltagande barn och unga om ledare arbetar aktivt med dessa i verksamheten.

Övergrepp och kränkningar förekommer överallt i samhället. Man kan därför anta att det sker i all verksamhet för barn och unga. För att nå framgång behövs en öppenhet kring de problem som kan finnas inom föreningen.

Att ingen tidigare sagt något innebär inte att inga kränkningar förekommit. Därför gäller det att våga ställa frågor till ledare om vad de har sett och hört. Gärna också till medlemmarna.

Att jobba med normer, hur man är en schysst kompis, och se till att alla har möjlighet att göra sin röst hörd främjar känslan av trygghet. Det räcker inte med att genomföra samtal en gång. Inte heller att alla ledare går en utbildning en gång. För att få effekt behöver frågan om övergrepp och kränkningar ständigt tas upp.

Ledare inom fritidsverksamhet måste vara medvetna om sitt ansvar, om rollen som förebild och få möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Ställ det som krav på din förening om det inte redan finns!

Nu pratar vi till alla er som är vuxna, inte för att vi är företrädare från Scouterna utan för att vi är föräldrar och medmänniskor. Inte ett enda barn till ska behöva uppleva ett övergrepp i någon form. Att inte våga se och ingripa gör oss medskyldiga. Vi måste jobba på alla sätt för att förebygga och vi gör det genom:

1. Grundläggande, lättillgänglig utbildning för vuxna och för barn – se: www.tryggamoten.scout.se

2. Att våga lyfta på locket, för att nå framgång krävs öppenhet – bygg strukturer så att barnen vågar berätta och de vuxna tar sig tid att lyssna.

3. Ständigt samtal mellan vuxna, det räcker inte med ett samtal – ställ krav på vuxna i ditt barns närhet – i skolan, på fritids och på fritidsaktiviteter ni deltar i.

4. Handlingsplan på alla skolor och föreningar – vem har ansvar och i vilken ordning.

5. Gemensamma regler i din grupp så att vi skapar trygghet och ger verktyg till barn och unga att förstå när någon gör fel.

Katarina Hedberg,
Generalsekreterare Scouterna

Ulrika Askengren,
Biträdande Generalsekreterare Scouterna

Caroline Thunved,
Kommunikationschef Scouterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela