Lördag 20 Aug
Stockholm

Löfven sa att hans Europa inte bygger murar – nu släpper vi knappt in någon

"Folkkampanj för asylrätt" kritiserar EU:s hantering av flyktingar.
1 av 3
"Folkkampanj för asylrätt" kritiserar EU:s hantering av flyktingar. Foto: TT/TT
"I mars ingick EU ett omdiskuterat avtal med Turkiet. Det innebär att alla människor som flyr till de grekiska öarna kommer att skickas tillbaka till Turkiet".
2 av 3
"I mars ingick EU ett omdiskuterat avtal med Turkiet. Det innebär att alla människor som flyr till de grekiska öarna kommer att skickas tillbaka till Turkiet". Foto: TT
"I teorin följer alltså EU sina egna lagar, men det är fortfarande en gåta hur en rättvis bedömning av asylskälen ska säkerställas i praktiken".
3 av 3
"I teorin följer alltså EU sina egna lagar, men det är fortfarande en gåta hur en rättvis bedömning av asylskälen ska säkerställas i praktiken". Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission. / Gregorio Borgia

Debattörerna: I september sa Löfven att “hans” Europa inte byggde murar. Nu är Sverige på väg att införa Europas mest restriktiva asylpolitik och bidrar genom att stänga sina gränser till att murarna i Europa blir ännu högre.

Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sigge Törnqvist och Emily Ktschadovinskyen är båda aktiva i "Vårt Europa bygger inte murar" en delkampanj av "Folkkampanj för Asylrätt".

Den 9 maj firas Europadagen, en hyllning till Europeiska Unionens grundläggande idéer om fred och välstånd. 2012 tog EU emot Nobels fredspris för sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

I morgon, den 9 maj 2016 frågar vi oss: Demokrati och mänskliga rättigheter för vem? Fred och välstånd för vem?

I mars ingick EU ett omdiskuterat avtal med Turkiet. Det innebär att alla människor som flyr till de grekiska öarna kommer att skickas tillbaka till Turkiet för att, enligt Europeiska Rådet, ”förstöra människosmugglarnas affärsmodell och ge migranterna ett alternativ till att riskera livet”.

Att människosmugglares ”affärer” går så bra är tack vare EU som gör det omöjligt för människor på flykt att på lagliga vägar resa in i Europa.

Människor som flyr för sina liv kommer inte att sluta försöka hitta vägar till säkerhet. Nya, ännu farligare, vägar har redan börjat användas.

I april drunknade över 400 människor på en enda dag när de försökte ta sig från Egypten till Italien.

Enligt Genèvekonventionen och europeisk lagstiftning har alla som anländer till Europa rätt att söka asyl. Detta säger sig EU fortfarande värna om. Individuella asylprövningar ska ske vid ankomst till Grekland.

Att människor ändå ska kunna skickas tillbaka till Turkiet beror på regeln om ett ”säkert tredje land”, det vill säga ett land som har rättssäkra asylprövningar och som kan ge skydd.

Dessutom ska en syrier tas emot i ett EU-land för varje syrier som skickas tillbaka till Turkiet, enligt principen ”en in, en ut”.

I teorin följer alltså EU sina egna lagar, men det är fortfarande en gåta hur en rättvis bedömning av asylskälen ska säkerställas i praktiken.

Hur ska Grekland, ett land som redan har tagit emot många flyktingar och som har en ansträngd ekonomi klara av denna administrativa uppgift?

Över 50 000 människor på flykt är redan fast inom Greklands gränser, en stor del är frihetsberövade och många av dem har inte tillgång till vård, mat eller juridisk hjälp.

Hur kan det vara rimligt att just Grekland ska pröva alla dessa asylansökningar? År 2010 ställde Europadomstolen fast att inga asylsökande ska skickas tillbaka till Grekland från andra europeiska länder.

Detta bland annat på grund av att förhållandena i Grekland är så dåliga att det skulle strida mot internationell rätt att återsända asylsökande dit.

Ska detta land bestämma över tusentals människors livsöden?

Och vilket är detta ”säkra tredje land” som nu får agera dörrvakt till Europa? I Erdoğans Turkiet står förtryck av yttrandefrihet och minoriteter på dagordningen. Här befinner sig redan tre miljoner flyktingar.

Samtidigt har Turkiet endast skrivit på Genèvekonventionen “med geografiska begränsningar” det vill säga deras asylrätt gäller endast de som flyr från Europa.

I princip har alltså ingen av de som flyr till Turkiet idag rätt att få flyktingstatus och skydd. Amnesty har rapporterat att Turkiet deporterar människor från Syrien tillbaka till kriget och att syrier skjutits ihjäl vid försöket att ta sig över gränsen till Turkiet. Detta bryter mot turkisk, europeisk och internationell lag.

Konsekvensen av Turkiet-avtalet är att människor inte kommer att garanteras det skydd de har rätt till. Europa är världens rikaste kontinent och måste ta sitt ansvar när 20 miljoner människor lämnat sina hemländer på grund av krig, förföljelse eller massiva förnekanden av grundläggande rättigheter.

I september sa Löfven att “hans” Europa inte byggde murar. Nu är Sverige på väg att införa Europas mest restriktiva asylpolitik och bidrar genom att stänga sina gränser till att murarna i Europa blir ännu högre.

Denna politik leder inte till någon lösning för varken Europa eller för människor på flykt. Istället förflyttas de mest utsatta till utkanten av Fort Europa för att vi ska kunna fortsätta leva i illusionen om en union som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter.

I morgon, den 9 maj, kräver vi demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Vi uppmanar Sveriges och Europas politiker att öppna sina gränser!

Sigge Törnqvist

Emily Ktschadovinsky

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.