Onsdag 21 Apr
Stockholm

Moderaterna: Så bygger vi 20 000 nya studentbostäder till 2020

Toppmoderater skriver om sitt senaste förslag om fler studentbostäder.
1 av 5
Toppmoderater skriver om sitt senaste förslag om fler studentbostäder. Foto: Riksdagen/Riksdagen/Moderata ungdomsförbundet/TT
"När fler än någonsin behöver en bostad kan byggandet inte vänta".
2 av 5
"När fler än någonsin behöver en bostad kan byggandet inte vänta". Foto: TT
Tomas Tobé (M).
3 av 5
Tomas Tobé (M). Foto: Riksdagen
Ewa Thalén Finné (M).
4 av 5
Ewa Thalén Finné (M). Foto: Riksdagen
Rasmus Törnblom (MUF).
5 av 5
Rasmus Törnblom (MUF). Foto: Moderata ungdomsförbundet

Moderaterna: Bostadspolitiken blir i dagsläget nästan mer styrande för ungas utbildningsval än själva högskolepolitiken. Det är en ohållbar utveckling.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sverige ska vara ett land där det är självklart att man kan få tag i en bostad. I dag råder i stället akut bostadsbrist. Det gör att alltför många människor inte får sin första bostad.

Situationen har länge varit särskilt svår för studenter. En majoritet av landets högskolekommuner uppger att det finns ett underskott på studentbostäder enligt Boverket.

För unga som precis är i färd med att starta vuxenlivet blir bostadskrisen extra påtaglig. Med ofta knappa ekonomiska resurser blir bostadsfrågan ett av de största hindren för att bli självständig.

Det handlar om unga som får säga nej till en efterlängtad utbildning på universitetet i en ny stad, långa köer, trångboddhet, att tvingas bo kvar hos föräldrarna, ockerhyror och långpendling som följer i studentbostadsbristens spår.

Bostadspolitiken blir i dagsläget nästan mer styrande för ungas utbildningsval och möjligheter än själva högskolepolitiken. Det är en ohållbar utveckling.

I ett akut läge står Stefan Löfvens regering för en otillräcklig bostadspolitik som grundar sig på ineffektiva åtgärder. Bostadssubventioner döms ut av såväl experter som byggföretag och antalet nya bostäder kommer att vara mycket begränsat.

Regeringspartierna har tidigare visat motstånd mot nödvändiga reformer som förenklade detaljplanekrav, enhetligare byggregler och bättre möjlighet att hyra ut lägenheter och rum.

Miljöpartiet har till exempel särskilt varit motståndare till enklare byggregler för studentbostäder.

Moderaterna har drivit regeringen framför sig på en rad områden. Nu behövs höjda ambitioner i bostadspolitiken. Därför riktar vi ett tydligt krav på regeringen att genomföra kraftfulla reformer för nya studentbostäder i Sverige.

Moderaterna föreslår ett samlat paket som skulle möjliggöra 20 000 nya studentbostäder till 2020:

1. Ökad byggtakt

Inför ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna med tidsgränser, där dessa processer hos kommunen får ta max nio månader, kopplade till ekonomiska sanktioner.

2. Förbättra möjligheterna för universitet och högskolor att bygga och förvalta studentbostäder. Lärosätenas roll för att öka antal studentbostäder behöver stärkas.

3. Regelförenklingar

Det bör exempelvis gå att bygga mindre lägenheter än i dag och det bör gå att lätta på till exempel krav kring buller för studentbostäder.

4. Frigör mark för byggande

Det behövs en översyn av marktillgången nära universitet och högskolor runtom i landet i syfte att bygga bostäder.

5. Tydligare uppdrag till Akademiska Hus

När fler än någonsin behöver en bostad kan byggandet inte vänta. Sverige ska fungera.

Tomas Tobé
Partisekreterare (M)

Ewa Thalén Finné
Bostadspolitisk talesperson (M)

Rasmus Törnblom
Förbundsordförande MUF

---

Vill du läsa mer om bostadspolitik? Läs LUFS artikel här.

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela