Om du är trött på att bli kränkt borde du sluta bete dig sexistiskt

- 14/05/2016, 15:45 -
Rebecca Lysholm skriver att alla människor skulle gynnas av feminism.
1 av 3

Rebecca Lysholm skriver att alla människor skulle gynnas av feminism.

Privat/TT

"Feminister kämpar för jämställdhet mellan könen. Jag måste också påpeka att jag är väl medveten om att i vissa områden har män det sämre".
2 av 3

"Feminister kämpar för jämställdhet mellan könen. Jag måste också påpeka att jag är väl medveten om att i vissa områden har män det sämre".

TT

Rebecca Lysholm.
3 av 3

Rebecca Lysholm.

Privat

Debattören: Det är respektlöst att som man ifrågasätta mina känslor och det förtryck jag och andra kvinnor upplever.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Feminism är en manshatande ideologi som skadar samhället djupt genom en falsk acceptans gentemot kvinnor när kvinnor är lägre ner i hierarkin än männen.

De biologiska skillnaderna existerar vilket gör att män påpekar att kvinnor ska stå i köket och laga mat åt dem. De ska acceptera att de blir våldtagna eller mördade på grund av sitt kön, eftersom deras liv är mindre värda än männens.

Detta är något vi kvinnor måste acceptera och idén med feminism är därför värdelös. Detta är vad många personer säger om feminism idag.

Feminism är en ideologi vars mål är att alla ska ha samma möjligheter, förutsättningar och rättigheter inom de politiska, ekonomiska och sociala utrymmena i ett samhälle.

Eftersom kvinnor är förtryckta världen över är feminismens mål på att lyfta upp kvinnan och andra könsidentiteter, till samma nivå som mannen ifråga.

För att uppnå detta finns det olika tillvägagångssätt och alla feminister arbetar inte på samma sätt trots att deras mål är densamma.

Feminismen har blivit smutskastad, framförallt av män som inte vill bli fråntagna de privilegium de har fått på grund av sitt kön.

Dessa män förtrycker och hotar den feministiska rörelsen genom att använda våld, personangrepp och förlöjligande så att färre personer ska våga kämpa för en självklar sak.

Tyvärr är det yttersta problemet kring kvinnoförtrycket män och de patriarkala strukturer samhället i alla länder är uppbyggd på. Ett exempel på smutskastning av den feministiska kampen är när feminister pratar om män och då går vissa i försvarsställning gentemot sitt kön.

När kritik förs mot män menar vi inte alla män. Jag älskar min pappa, min pojkvän och mina killkompisar. Jag ser upp till mina manliga lärare, manliga författare och manliga aktivister.

Jag hatar inte män som individer men de strukturer män bygger upp föraktar jag och det är ingenting konstigt då jag som kvinna är förtryckt av de sexistiska strukturerna som endast gynnar män.

Väldigt många påstår att folk missförstår feminism och att den måste förklaras tydligare. Jag tror att det är ytterst få som missförstår. Istället tror jag att det mer handlar om personer som är ignoranta.

På samma sätt som vi vita inte vill inse att vi är privilegierade och accepterar inte när rasifierade känner sig utsatta av rasism, liknar det på samma sätt att män inte vill inse deras privilegier och hur de utsätter kvinnor och icke-binära för förtryck.

Personligen är jag väldigt trött på dessa män eftersom att de egentligen inte har tolkningsföreträde i frågan om kvinnoförtrycket. Män kan aldrig sätta sig in i en situation till fullo som hur jag som kvinna känner mig när jag blir diskriminerad på grund av mitt kön.

Därför är det respektlöst att som man ifrågasätta mina känslor och det förtryck jag och andra kvinnor upplever. Istället borde män backa ett steg och låta oss kvinnor och icke-binära ta plats för en gångs skull.

I dagens samhälle är feminismen också för vit. Det är oftast vita heterosexuella överklass och medelklasskvinnor som får föra en talan om feminism och kvinnoförtrycket.

Feminismen ska dock inkludera alla kvinnor och icke-binära, vare sig hen är rasifierad, muslim, HBTQ eller arbetarklass. Rörelsen behöver bli mer intersektionell och kritisera alla maktordningar i samhället och inte bara könets maktordning.

Det är viktigt att komma ihåg att alla kvinnor inte nödvändigtvis går igenom samma sorts förtryck då maktordningar kan samspela.

Samtidigt som den feministiska rörelsen har blivit en stormvåg över samhället växer också den islamofobiska vågen världen över.

Ett exempel varför den växer i Sverige är för att det tredje största partiet i detta land är Sverigedemokraterna, och de driver en rasistisk ideologi.

En av deras största måltavlor är muslimer som tyvärr svartmålas dagligen, även av media. Sverigedemokraterna påstår att kvinnohatet är ett kulturellt problem som har importerats från muslimska länder till Sverige.

Jag själv är dock medveten om att jag har blivit utsatt för sexism från icke-muslimer. Jag vill också tillägga att dessa var vita män innan någon rasist börjar påpeka att det säkert var rasifierade. Sexism är ett problem som ligger i mäns kultur, inte etniska kulturer.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle men ändå så är vi inte alls pålästa kring de olika kulturerna och religionerna. Det är främmande med religiösa uttryck i Sverige och det leder till främlingsfientlighet.

Vissa muslimska kvinnor som lever i Sverige väljer att bära slöja, och andra inte. Detta betyder inte att den ena är förtryckt och den andra inte, trots att det finns de personer som är främlingsfientliga och påstår att slöjan symboliserar förtryck.

Om en väljer att utbilda sig, exempelvis börjar följa en muslimsk kvinna på instagram, kan en också lära sig att vissa kvinnor väljer att ha slöja av en anledning och vissa väljer att ta av sig den av andra anledningar.

Om en kvinna ska ha rätten att visa hennes bröst ska en kvinna också ha rätten att täcka hennes kropp. Olika saker ger styrka till olika kvinnor och det ska inte vara någon annan än en själv som ska välja hur en vill föra sin aktivism. Det finns inte bara ett sätt att ge uttryck för frihet, utan många.

Mina förebilder är Beyoncé, Malala Yousafzi, Chimamanda Ngozi Adichie och Yeonmi Park. De är fyra olika kvinnor som bekämpar patriarkatet på fyra olika sätt.

En drar upp svarta kvinnor på scenen och ger de utrymme, en annan tar en kula i huvudet för sina systrar som ska ha rätt att gå i skolan. En tredje skriver böcker och berättar om den sexism och rasism hon utsätts för och den fjärde håller föredrag och skriver en självbiografi om hur hon blev såld som ett objekt.

Feminister kämpar för jämställdhet mellan könen. Jag måste också påpeka att jag är väl medveten om att i vissa områden har män det sämre.

Exempelvis är det män som är överrepresenterade gällande självmord och detta argument dras ofta upp när jag diskuterar med en man om feminism. Om det är så att ni män verkligen tycker detta är ett problem, som det givetvis är, borde ni börja fundera på varför det är så att män är överrepresenterade i självmord?

Eftersom vi lever i ett patriarkalt samhälle så blir män tvingade till att inte uttala sig om sina känslor och där av blir de deprimerade. Istället för att smutskasta feminister borde ni då kalla er själva feminister eftersom vi båda vill krossa könsnormer och låta män prata om sina känslor så som kvinnor kan göra.

Många rasifierade män har också sämre förutsättningar än vita kvinnor eftersom olika maktordningar kan samspela och skapa olika förutsättningar.

Kvinnor är förtrycka världen över. Kvinnohatet ser dock annorlunda ut i olika länder, och kvinnohatet i Sverige är normaliserat för de som är uppväxta här.

Att säga till en feminist som bor i Sverige ”Åk till Indien om du nu vill vara för ett jämställt samhälle” är ett fattigt argument. Mitt förtryck blir inte mindre jobbigt för att det kan anses att någon annan har det jobbigare.

Jag vill inte sätta bemärkelser på vem som har det jobbigast, eftersom allt kvinnohat är oacceptabelt och måste stoppas hur än tillvägagångssättet till förtrycket är. Jag kämpar för både kvinnor här som där.

Slutligen så är kvinnoförtrycket inte ett religiöst, kulturellt eller traditionellt problem. Den gemensamma nämnaren för kvinnohatet är de patriarkala strukturerna och män.

Innan ni nu går i försvarsställning: ta ett djupt andetag och försök förstå vad denna text förmedlar. Om ni är trötta på att bli kränkta borde ni börja agera på ett icke sexistiskt sätt så att vi kvinnor och icke-binära en dag kan få säga att vi inte är förtryckta längre.

Jag vill ha samma rättigheter och möjligheter som dig. Och jag vill att alla ska ha samma förutsättningar som jag.

Rebecca Lysholm

---

Vill du läsa mer om feminism? Läs den här artikeln.