Nej, svarta män är inte kakor som vita kvinnor ska gotta sig i

- 24/05/2016, 13:10 -
Elin Svensson skriver om objektifiering.
1 av 3

Elin Svensson skriver om objektifiering.

Privat/Faksimil Cookies n' Cream

"Företaget erbjuder fester, möhippor och andra större event med ”topless waiters” och ”male entertainers”".
2 av 3

"Företaget erbjuder fester, möhippor och andra större event med ”topless waiters” och ”male entertainers”".

Cookies n' Cream

Elin Svensson
3 av 3

Elin Svensson

Privat

Elin Svensson skriver om objektifieringen av svarta män i marknadsföring.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Cookies ’n creme var ett företag jag stötte på, eller tyvärr råkade i ganska nära relation med, när jag bodde i Melbourne, Australien. Företaget erbjuder fester, möhippor och andra större event med ”topless waiters” och ”male entertainers”.

Majoriteten av de anställda männen på företaget är av (sub Saharan) afrikansk härkomst eller har rötter i den afrikanska diasporan. Detta spelade också en markant roll i hur företaget marknadsförde sig. Som komplement till företagets namn så finns även en slogan som lyder: Choose your flavor.

Männen har då artistnamn uppkallade efter diverse sötsaker som chocolate drop, sweet caramell och oreo, som syftar på deras olika hudtoner och nyanser och att de har en typ efter varje kvinnas smak och preferens.

Att företaget riktar sig till just heterosexuella kvinnor är tydligt i marknadsföringen och lämnar inget direkt utrymme för tolkningar från andra variationer av sexualitet.

Om marknadsföringen riktar sig till specifikt vita kvinnor låter jag vara osagt, men det är vita kvinnor, i varierande åldrar, som syns på bilder från diverse event. Kan och får ett företag som detta finnas i västerländska länder idag?

Västerländska länders idéer om ras och bilden av rasers egenskaper kan ses vara skapade från framför allt tre meningsfulla epoker, slavhandeln, kolonisationen och migrationen efter andra världskriget.

En av dessa representationer går att läsa om i Stuart Hall´s The spectacle of the other: ”These include the ’happy natives’ – black entertainers, minstrels and banjo-players who seemed not to have a brain in their head but sang, danced and cracked jokes all day long, to entertain white folks[…]”. Detta ger en bild av hur de svarta förväntas underkasta sig och tillgodose den vite mannen (eller i detta fall kvinnans) behov och begär.

Historiska aspekter som dessa tror jag väger tungt i stereotyper och fördomar i dag. Men det finns också företeelser som normaliseras i vardagen.

Ett företag med denna typ av marknadsföring och detta syfte riskerar att förstärka de representationer och stereotyper som redan finns av afrikanska män i västerländska samhällen och gynna rasifieringen och dess föreställningar.

Även om denna rasifiering skulle kunna ses som ”positiv”, eftersom den lyfter fram ”goda egenskaper” så tar det också ifrån gruppen egenskaper så som intellekt, kultur, profession, utbildning till exempel, därför anser jag ändå att den starkt missgynnar de grupper den drabbar.

Genom marknadsföringen syns tydligt hur ”Cookies ‘n crème” spelar an på rasifiering och föreställningar och det riskerar att stärka representationen av vad, men kanske framför allt vem, man kan köpa för pengar.

Elin Svensson

---

Även i Sverige har rasism använts för marknadsföring, läs den här artikeln.