Torsdag 15 Apr
Stockholm

Det är dags att vi gör sommarlovet kortare!

Anna König Jerlmyr (M) vill ha kortare sommarlov.
Anna König Jerlmyr (M) vill ha kortare sommarlov. Foto: Privat/TT

Moderaterna Stockholms stad: De långa sommarlovens effekter är särskilt förödande för de studiesvaga och socioekonomiskt utsatta eleverna.

Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Nu går flertalet av Sveriges elever på sommarlov. För många elever är det en efterlängtad tid och en period till att återhämta sig inför ett nytt läsår.

Tyvärr är det alldeles för många elever som inte känner sommarlovslängtan, utan i stället upplever en oro och stress över att inte ha något att göra eller över att få spendera sommarlovet ensam hemma.

Trots att många kommuner erbjuder både fritids och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter är det allt för många barn som upplever passivitet under de långa uppehållen.

De långa sommarloven på upptill tio veckor infördes år 1842 och har sitt ursprung i bondesamhället, en tid där de flesta barnen fick vara hemma och hjälpa till i jordbruket.

I dag ser verkligheten annorlunda ut, föräldrarnas totala semester är i dag hälften så lång som sommarlovet. Därtill kommer alla andra lov samt dagar då skolorna är stängda för planering.

Många föräldrar försöker dela upp semestern mellan sig för att barnen ska få vara hemma under sommarlovet. För ensamstående föräldrar är det ofta omöjligt att få ihop både lov och semester.

Majblommans sommarlovsrapport 2016 visar att var femte förälder och var tredje ensamstående förälder anser att planeringen av sommarlovet är förknippat med svårigheter. Var tredje förälder uppger dessutom att barnet varit på egen hand och tagit hand om sig själv i minst en vecka under sommarlovet.

Förutom att sommarlovet är en utmaning för många barnfamiljer, ser vi ett stort behov av att utöka undervisningstimmarna i skolan genom att införa ett treterminssystem. Det bärande argumentet för detta handlar om kvaliteten och omfattningen av utbildningen.

Sverige har idag 200 undervisningstimmar färre än genomsnittet för OECD-länderna, parallellt med att Sverige rasar i PISA-studierna. Fler undervisningstimmar i ämnen som matematik, idrott och programmering kan på så sätt stärka elevernas kunskaper och inlärningsförmåga.

Införandet av ett nytt treterminssystem är ingenting som kan göras i en handvändning. Utan anpassningen behöver ske först efter att utbildningsplatserna på lärarutbildningen blir fler och när lärare fått stöd av lärarassistenterför att kunna frigöra mer tid i klassrummet.

De långa sommarlovens effekter är särskilt förödande för de studiesvaga och socioekonomiskt utsatta eleverna. En studie från Johns Hopkins University i Baltimore visar att barn från ogynnsamma socioekonomiska områden lärde sig lika mycket som barn på skolor i gynnsamma socioekonomiska områden.

Dessvärre hamnade barnen från ogynnsamma socioekonomiska områden efter i skolan under sommarmånaderna. Förklaringen var att de socioekonomiskt starka föräldrarna kunde fylla sina barns sommarlov med ett lärorikt innehåll, som språkresor, aktiviteter och specialkurser.

I takt med att kunskapsresultaten sjunker i Sverige och att flertalet av eleverna får spendera sommarlovet ensamma, behöver vi ett skolsystem som är anpassat till dagens samhälle. Ett kortare sommarlov gör det enklare att fylla lovet med meningsfulla aktiviteter utan att göra hål i föräldrars plånböcker, samtidigt som elevernas kunskapsresultat höjs.

Jag vill att fler barn ska ha ett innehållsrikt sommarlov som är fyllda med härliga sommarlovsminnen, samtidigt som de får ta del av mer undervisning och mer viktig kunskap för framtiden.

Anna König Jerlmyr (M),
Oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela