Stockholm

SD: Gör Svenska kyrkan svensk igen

Aron Emilsson (SD) skriver om att kyrkan borde återgå till sina kristna värderingar.
1 av 3
Aron Emilsson (SD) skriver om att kyrkan borde återgå till sina kristna värderingar.
Aron Emilsson (SD).
2 av 3
Aron Emilsson (SD).
"Det är dags att återuppbygga förtroendet för Svenska kyrkan".
3 av 3
"Det är dags att återuppbygga förtroendet för Svenska kyrkan".

Sverigedemokraterna: Det är dags att låta kristna värderingar och budskap vara vägledande från nationell till lokal nivå.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Blott Sverige Svenska kyrkan har, men snart utan kristenhet kvar. Ja, så skulle man kunna beskriva hur många svenskar i allmänhet och medlemmar i Svenska kyrkan i synnerhet känner inför den kyrka de som samhällsmedborgare är formade av och som medlemmar döpta i.

Förtroendet för vår folkkyrka fick sig en rejäl törn efter sommarens avslöjanden om församlingars utrikesresor, och har inte blivit bättre sedan den senaste tidens massiva debatt om ledningens reaktion på solidaritetskampanjen ”Mitt kors”.

En kampanj som präster inom Svenska kyrkan lanserat för att kristna, på ett enkelt men symboliskt sätt, ska kunna visa sympati med världens utsatta kristna genom att ta en bild med sig själva och sitt kors och publicera i Facebookgruppen ”Mitt kors”.

I stället för att applådera en viktig kampanj som denna, så valde Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg märkligt nog att såga kampanjen genom att kalla den ”okristlig” och ”uppviglande” i ett Facebookinlägg.

Att kommunikationschefen för Sveriges största kristna samfund väljer att smutskasta det egna ”varumärket” och den viktigaste symbolen i en tyst och fredlig kamp för fred och säkerhet för utsatta kristna är mycket allvarligt och i det närmaste att betrakta som tjänstefel.

Att Ärkebiskop Antje Jackelén sedan valt att kommentera det ökande islamistiska hotet och attacker på kristenheten med svepande formuleringar om dialog, våldspassager i Bibeln och att vi alla tror på samma Gud har knappast gjort Svenska kyrkans kristna profil eller stödet för utsatta tydligare. Snarare tvärtom.

Det är dags att återuppbygga förtroendet för Svenska kyrkan. Det är dags att låta kristna värderingar och budskap vara vägledande från nationell till lokal nivå. Det är dags för Svenska kyrkans ledning att växla spår och med tydlighet förkunna och förvalta kyrkans lära för framtida generationer.

För det krävs att förvaltarskapsinriktade och konservativa kristna utmanar den vänsterliberala allians av socialdemokrater och liberalteologer som alltför länge, alltför ofta och i alltför hög utsträckning tillåtits politisera och radikalisera Svenska kyrkan i vänsterliberal riktning, bort från klassisk kristen.

Sverigedemokraterna är som största konservativa nomineringsgrupp i kyrkomötet beredda att förvalta väljarnas förtroende för att efter kyrkovalet 2017 ta ett utökat ansvar för att tillsammans med andra konstruktiva krafter leda och förvalta Svenska kyrkan i klassisk kristen mening.

Vår vision är en folkkyrka där den kristna identiteten är stark, där hjälp i lokalsamhället och kyrkans grundpelare, inte minst missionsbefallningen får spira. En kyrka där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och inte döljer sitt kors, oavsett det är i kyrkan eller runt halsen.

Samtidigt ska vi värna ekumeniska samarbeten och religionsdialog, vilket är fullt möjligt utan att ge avkall på sin egen identitet. Kort sagt: vi vill se en kyrka i tiden, men inte av tidsandan. En del i det är att vi ska kunna berätta för våra barn och barnbarn att vår kyrka gjorde allt den kunde för att stödja världens utsatta kristna och motarbeta islamismens framfart.

Nota bene; enda möjligheten att verka för förändring är att stanna i kyrkan, ta del av församlingarnas ofta goda verksamhet på lokal nivå och göra sin röst hörd i kommande kyrkoval. Gå inte ur – stanna kvar, gå med och reformera för att bevara en i grunden god kyrka och kristenhet.

Aron Emilsson,
Ledamot i Kyrkomötet och talesperson i trossamfundsfrågor, Sverigedemokraterna

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.