Land efter land ser fördelarna med cannabis – men Sverige fortsätter blunda

- 20/01/2017, 13:11 -

Denna text är hämtad från bloggen zandrahedlund.blogg.se.

1 av 9

Privat/TT/TT

2 av 9

Matt Slocum

3 av 9

Ap

4 av 9

Ap

5 av 9

Ap

6 av 9

Ap

7 av 9

Ap

8 av 9

AP

9 av 9

Ap

Zandra Hedlund: "Det här är en het internationell debatt, men svenska politiker vågar knappt ta i ämnet, trots att Läkemedelsverket redan har godkänt två cannabispreparat för patientbruk".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tyska parlamentet har nu enhälligt röstat för att legalisera medicinsk cannabis. Den nya lagen träder i kraft i mars och innebär att personer i Tyskland kommer att ha möjlighet att få naturlig cannabis förskrivet på recept, vilket täcks av deras motsvarighet till högkostnadsskydd, dvs det blir statligt subventionerat. Tyskland blir därmed ytterligare ett i raden av länder som väljer att erkänna cannabis som ett behandingsalternativ.

Danmark och Norge har båda röstat igenom att införa medicinsk cannabis på prov för 500 patienter från och med 1 januari 2018. Samtidigt går Sverige närmast baklänges i debatten och polisen hårdsatsar på att gripa cannabisrökare.

Medan den internationella debatten om införandet av medicinsk cannabis pågår är det viktigt att understryka att det i Sverige redan finns två cannabispreparat som är godkända av Läkemedelsverket, Sativex och Marinol.

Marinol består av syntetiskt THC (den aktiva substans i cannabis som ger själva ruseffekten) och har varit godkänt sedan 2002. Licensförskrivning av Marinol förekommer i dag för exempelvis olika smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Marinol omfattas av högkostnadsskyddet.

Sativex, som är baserat på naturligt odlad cannabis, godkändes av Läkemedelsverket 2011. Det är en oljebaserad munhålespray och kan i dag förskrivas utan licens. Den enda godkända indikationen enligt Fass är för patienter med multipel skleros (MS). Enligt Fass föreligger ingen risk för beroende. Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet, så behandlingen kan i dagsläget kosta patienten tusentals kronor per månad.

Enligt Läkemedelsverket får svenska läkare förskriva Sativex och Marinol även för andra indikationer än vad Fass anger, detta kallas off label-förskrivning. Varje läkare har på eget ansvar möjlighet att överskrida det angivna användningsområdet för diverse godkända läkemedel, under förutsättning att andra läkemedel redan har prövats, alternativt att inget godkänt preparat finns att tillgå. Det går alltså att förskriva cannabispreparat för en rad åkommor i Sverige redan i dag.

En intressant aspekt i sammanhanget är att trots att dessa preparat är godkända av Läkemedelsverket, är cannabis fortfarande klassad enligt förteckning I i Sverige, dvs anses inte ha något som helst medicinskt användningsområde. Trots att medicinsk cannabis per definition faktiskt redan är godkänd i Sverige, anses cannabis enligt svensk lag vara likvärdigt med heroin.

Det går onekligen att ifrågasätta hur det kommer sig att just Sativex hamnar utanför högkostnadsskyddet, speciellt när det riktar sig till en extremt utsatt patientgrupp där få andra behandlingsalternativ står till buds. Detta gör att den i praktiken inte alls finns tillgänglig för patienter som kan tänkas dra nytta av den.

Medicinsk cannabis har visat sig hjälpa mot exempelvis smärta, aptitlöshet och ångest och är godkänt som läkemedel i ett stadigt ökande antal länder. Det har få biverkningar, inga kända fall av överdosering eller dödsfall och låg risk för att utveckla beroende. Samtidigt förskrivs andra narkotikaklassade preparat som morfin, oxykontin, metadon, fentanyl och bensodiazepiner utan att någon höjer på ögonbrynen, trots att dessa bevisligen är både farliga och har extremt hög risk för beroendeutveckling, vilket kan orsaka stort lidande och innebär en hög samhällskostnad.

Det här är en het internationell debatt, men svenska politiker vågar knappt ta i ämnet, trots att Läkemedelsverket redan har godkänt två cannabispreparat för patientbruk. Sverige har en lång historia av att moralisera kring droger och sprida skräckpropaganda istället för att arbeta skademinimerande, något som lett till hård kritik från WHO och FN. Det är uppenbart att ideologiska ställningstaganden går före människors hälsa.

Vårdmetoder ska grunda sig på vetenskaplig evidens, inte ideologi och moralism. Det parti som vågar sticka ut hakan och ta den här debatten har mycket att vinna inför valet 2018.

Zandra Hedlund

--

Läs även:

Narkotikapolitisk ordlista

Narkotikapolitik handlar om mänskliga rättigheter

Polisen, sluta gnäll om resursbrist - ni jagar cannabisrökare med helikopter

Polisen prioriterar cannabisrökare framför sexuella övergrepp mot barn

Gabriel Wikström är ett hot mot folkhälsan

Följ mig på Twitter: @zandra_hedlund

Vill du också få ut din röst?
Borde Sverige legalisera medicinsk cannabis?