Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Kahin Ahmed (M): Jag är svensk oavsett vad du tycker, Jomshof!

- 28/06/2017, 13:16 -
Kahin Ahmed (M) svarar på Richard Jomshofs (SD) påhopp på Twitter.
1 av 3

Kahin Ahmed (M) svarar på Richard Jomshofs (SD) påhopp på Twitter.

Privat/TT

Richard Jomshof (SD)
2 av 3

Richard Jomshof (SD)

TT

Kahin Ahmed (M)
3 av 3

Kahin Ahmed (M)

Privat

Kahin Ahmed (M): "Jag är en hederlig medborgare, som betalar din feta lön genom min och andra medborgares skatt, Jomshof."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I Sverige finns, tack och lov, vår svenska grundlag, som bland annat utgår från att yttrandefriheten är okränkbar. 

Varken av en riksdagsledamot, en politiker eller en vanlig medborgare kan yttrandefriheten begränsas. Det rasistiska uttalandet från SD:s partisekreterare Richard Jomshof saknar sitt motstycke i modern tid. 

Han har inte agerat utifrån affekt, som han påstår, utan för att han är SD:s ideologiska master mind och har bara agerat utifrån han och hans partis rasbiologiska och rasistiska ideologi. 

De attackerar med odemokratiska metoder mot sina meningsmotståndare, för att de vill tysta ner de kritiska rösterna mot deras rasbiologiska tankevärld. 

Jag har skrivit att Jimmie Åkesson inte är välkommen i förorterna, men det betyder inte att jag försöker dikterar var han ska och inte ska vara, utan det betyder att jag och våra lokala föreningar i förorterna ej välkomnar honom om han besöker oss. 

Jomshof måste förstå begreppet "välkommen eller ej välkommen". Han har agerat helhjärtat och sagt att han står fast vid sitt uttalande, och därför anser han att jag ska kastas ut ur landet. 

Detta är ett grovt rasistiskt uttalande och ett övertramp mot vår lag om medborgarskap, som beviljar eller avslår rätten till att förvärva svenska medborgarskap. Jimmie Åkesson lyckades putsa SD:s fasad, men skandalerna avlöser varandra. 

SD-politikern Gunilla Schmidt skrev såhär på sin Facebook: "Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!", och du vill kasta ut mig ur Sverige? 

En riksdagsman som Jomshof förväntas att följa vår svenska lag och ordning. Han förväntas vara en förebild för medborgarna. 

Hans rasistiska och nedlåtande uttalande om att jag inte är svensk skickar en negativ signal till medborgarna, eftersom det visar på att han inte respekterar medborgarskapslagen, som är en del av lagen som garanterar medborgarnas rättssäkerhet. 

Det är våra riksdagsledamöter som lagstiftar medborgarskapslagen, och där står det klart och tydlig vem som kan förvärva svenskt medborgarskap och hur det går till enligt lagen. 

Jomshofs nedlåtande attityd visar hur han föraktar Sveriges medborgarskapslag genom att påstå att en hederlig svensk medborgare och skattebetalare inte är svensk. Hans uttalande är ett bevis på SD:s rasbiologiska politiska agenda. 

Du har inte agerat i affekt utan du har avslöjat din och hela SD:s rasistiska agenda, som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle som Sverige. 

Det är hemskt och smaklöst när dina anhängare bombarderar mig med 1000-tals kommentarer på Facebook som innehåller rasism, hot och nedvärderande hat. Detta började efter att du skrev ”Du är inte välkommen i Sverige, Kahin Ahmed!", och påstod att jag inte är svensk och ska kastas ut ur landet. 

Du borde tar ansvar för detta, och för vad ditt beteende har triggat igång. Om du inte hade lagt en sådan nedlåtande kommentar hade jag inte behövt bli överöst med hot och hat på Facebook från dessa rasister.

Sådant beteende hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Det är en skandal att bete sig så här år 2017. När reportern från DN frågade vilka krav ni ställer om man ska bli svensk medborgare svarar du att vi får se senare, och nämner att ni har ett dokument. 

Frågan är vad du menar med det dokument som du hänvisar till. Jag undrar om det är ett hemligt dokument som reglerar och begränsar hur man förvärvar svenskt medborgarskap? Är det ett dokument som står över vår svenska lag?

Du har inte i uppdrag att klassificera medborgarna och avgöra vilka som får svenskt medborgarskap eller ej. Vi har redan en myndighet, nämligen Migrationsverket, som har ansvar för migrations- och medborgarskapsärenden, och vi har en genomtänkt och lättbegriplig lag som är överskådlig, som garanterar medborgarnas rättssäkerhet. 

Ditt uttalande om att jag inte är svensk innebär att det, om du tillsammans med dina andra likasinnade lyckas skaffa maktinflyttande, kommer leda till politiskt, socialt kaos med en samhällsstruktur som kränker de mänskliga rättigheterna och urholkar rättssäkerheten, eftersom du avslöjar vad Jimmie Åkessons integrationspolitik utgår ifrån.

Vi ser redan tecken på att ni riskerar rättssäkerheten för medborgarna och kränker våra rättigheter eftersom du helhjärtat har sagt att jag inte är svensk. Det är konstigt när en riksdagsledamot visar brister gällande förståelse av medborgarskapslagen. 

Den lyder så här:

"Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation). 11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har: 

1. styrkt sin identitet 
2. fyllt arton år 
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige 
4. hemvist här i landet  

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och
5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).

12 § Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om
1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,
2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller
3. det annars finns särskilda skäl till det. En sökande som inte kan styrka sin identitet enligt 11 § 1 får naturaliseras, endast om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig." 

Det är enkelt att läsa och förstå medborgarskapslagen. Men att du förnekar Sveriges medborgarskapslag innebär att du nedvärderar både våra lagstiftare och själva lagen. Samt att du utsatt mig för rasistiska påhopp. 

Jag är en hederlig medborgare, som betalar din feta lön genom min och andra medborgares skatt. Din partiledare borde kräva att du ska framträda offentligt och be om ursäkt för din nedvärderande attityd mot mig. 

En riksdagsledamot förväntas att använda ett vårdat språk och inte ge sig på sin meningsmotståndare. De demokratiska principerna är uppbyggda så att alla människor är lika mycket värda, oavsett etnicitet, kön, religion eller politisk åskådning, och att lagen är lika för alla.

Det är mycket allvarligt att du bryter dessa lagar genom att du försöka förneka mig som svensk medborgare. Jag är redan svensk medborgare, varken du accepterar eller ej.

Ditt nekande om mitt svenska medborgarskap bekräftar att du försöker att underminera Migrationsverkets legitimiteten, för det är Migrationsverket, som är en statlig myndighet, som beviljar och fattar beslut kring förvärvande av svenska medborgarskap, och du har inte med saken att göra.  

Detta avslöjar bara SD:s inhumana integrationspolicy, som utgår ifrån ditt uttalande om att en hederlig medborgare, välutbildad, som bott i landet i 26 år, betalat skatt och är politisk aktiv, inte kan bli svensk medborgare. 

Min fråga är hur du själv kan bli svensk medborgare, du som invandrat till Sverige från Finland? Menar du att vår medborgarskapslag diskriminerar vissa folkgrupper och utesluter dem från att ansöka om svenskt medborgarskap? 

Eller finns det underlag som stödjer din hypotes gällande er integrationspolicy i det dokumentet du nämner under intervjun med DN?

Jomshof, du la dig inte alls på samma nivå som mig. Din arrogans mot mig visar att du betraktar dig själv som att du tillhör en högre nivå. 

Men uttalandet om att jag inte är svensk medborgare, och ska kastas ut ur landet, visar att du lagt dig på en lägre nivå, för jag respekterar alla människor lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller politisk uppfattning. 

Men du vill kasta ut mig på grund av min etnicitet. Återigen, din partiledare borde kräva att du ber om ursäkt för ditt övertramp.

Kahin Ahmed (M),
Lokalpolitiker för Moderaterna i Rinkeby/Kista, 
Sociolog och samhällsvägledare