Om mjölk är rasistiskt – kan vi inte äta ost och vara vänner?

- 09/08/2017, 16:50
Mats Reimer ger svar på debatten angående huruvida mjölk är rasistiskt eller ej.
1 av 3

Mats Reimer ger svar på debatten angående huruvida mjölk är rasistiskt eller ej.

Eva Quirbach/TT

2 av 3

TT NYHETSBYRÅN

Mats Reimer
3 av 3

Mats Reimer

Eva Quirbach

Mats Reimer: "Låt oss hylla osten som en symbol för solidaritet, en naturligt laktosfri regnbågsflagga som så gott som alla kan äta."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Aftonbladet publicerade förra veckan som klickbete en debattartikel med rubriken "Så blev vit mjölk en symbol för vit makt".

Artikelns författare är två veganer vid Lunds Universitet som bedriver "kritiska djurstudier", och de kan möjligen ha veganska motiv till att brunmåla mejeriprodukter. 

Dessa "föreställningar om den vita kroppens perfektion som speglas i mjölkdrickande" sägs ha sin grund i att bara i Nordeuropa är genetisk laktostolerans totalt dominerande. 

Men i så fall får vi räkna européer söder om alperna som mindre "vita" än befolkningen i norra Indien, Saudiarabien och delar av Västafrika. 

Debattartikeln nämner att den moderate riksdagsmannen Hanif Bali under Almedalsveckan anklagades för rasism efter att han postat en bild på Twitter där han dricker mjölk och gör OK-tecken med den hand som inte håller mjölkglaset. 

Hanif retades förstås, men de flesta verkar missa ironin i att han som bördig från Iran förmodligen saknar "vita" gener för laktostolerans. (OK-tecknet har också helt knasigt börjat ses som en symbol för vit makt, men det är en annan historia.)

Detlärorika med debattartikeln är att den ger exempel på hur memetsom kopplar komjölk till vit överhöghet faktiskt inte startade2017 som en alt-right-trollning på internetforumet 4chan. 

Den rätt märkliga synen på mjölkdrickande som diskriminerande hartidigare framförts exempelvis i en bok av en kalifornisk sociologiprofessor 2002.

Ochintressegruppen med afroamerikanska kongressledamöter i USA, TheCongressional Black Caucus, var 1999 kritiska till dedietrekommendationerna som rådde offentliga skolor att serveramjölkprodukter i bamba (götebosska för skolbespisning). Andrasamtida mjölkkritiker var en grupp läkare som var vegetarianer, boxaren Muhammad Ali och författaren Alice Walker.

De två lundensiska akademikerna har dock fel i en del fakta. Bland annat skriver de att "människan är det enda djursom dricker mjölk av en annan art i vuxen ålder". 

Dels ter detsig för de flesta av oss som mindre avvikande för en vuxen personatt dricka komjölk än mänsklig bröstmjölk, dels finns fleraexempel på kleptoparasitiskt mjölkdrickande över artgränser.

Förr i världen när mjölkbudet lämnadeflaskor på farstubron kunde mesar och andra fåglar vara framme föratt pilla av aluminiumkapsylen och ta sig en slurk. Förvildade katter stjäl bröstmjölk från sjöelefanter, och det kan även labbar göra.

Detstörsta felet med artikeln är dock att författarna inte verkarveta att även genetiskt laktosintoleranta tål utan problem minstett halvt glas mjölk, säkert det dubbla av yoghurt och har ingaproblem alls med ost som är naturligt fri från laktos. Många av de laktosfria produkterna i snabbköpet är totaltmeningslösa och bara till nytta för mejerierna.

Människanhar haft boskapsskötsel i runt tiotusen år, och man kan misstänkaatt vi använde mjölken till yoghurt ochost redan från början, innan mutationen för laktostolerans börjadesitt segertåg bland de nordliga barbarerna. 

Dessutom har det i bådepå Arabiska halvön och i Afrika skett samma sorts evolution somgynnat andra mutationer som även de ger laktostolerans och tillåtermånga olika etniska grupper att dricka mjölk.

Men de flesta på jorden blir lite dåliga imagen av för mycket mjölk. Låt oss därför hylla osten som ensymbol för solidaritet, en naturligt laktosfri regnbågsflagga somså gott som alla kan äta. Leve ost-emojin!

Jävsdeklaration:Jag har tidigare kritiserat "kritiska djurstudier" för att varafast i en däggdjursnorm, i bloggtexten "Osaklig diskriminering av skalbaggar inom Uppsalas genusvetenskap". Och jag har mjölki kaffet.

Mats Reimer,
Läkare

Tycker du att mjölk är rasistiskt?