Stockholmarna får ta notan för Socialdemokraternas skrytbyggen

- 26/09/2017, 10:03
Niklas Wykman (M) anser att det socialdemokratiska styret i Malmö och Göteborg dränerar Sverige på resurser.
1 av 3

Niklas Wykman (M) anser att det socialdemokratiska styret i Malmö och Göteborg dränerar Sverige på resurser.

Privat/TT

Malmö centralstation.
2 av 3

Malmö centralstation.

TT NYHETSBYRÅN

Niklas Wykman (M).
3 av 3

Niklas Wykman (M).

Privat

Niklas Wykman (M): "Ska Stockholmsregionen klara sjukvård och välfärd för en växande befolkning behöver systemet bli mer rättvist."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Utjämningssystemet mellan kommuner har länge syftat till att utjämna så att invånare i hela Sverige får ungefär liknande förutsättningar. 

Tanken är god men tyvärr har Socialdemokraterna, som ofta talar om jämlikhet, förstört systemet och de pengar som skulle till Åmål hamnar istället i Malmö och Göteborg, medan Stockholms läns landsting och flera Stockholmskommuner töms på resurser. 

Kortfattat kan det beskrivas som att kommuner som har låga intäkter eller höga kostnader får pengar från kommuner med högre intäkter. 

Det största problemet med dagens system är att systemet inte i huvudsak utjämnar för olika förutsättningar, så som invånarnas inkomster eller behov, utan främst för kommunens utgifter. Den som slösar får helt enkelt mer från den som sparar. 

Det är få som ifrågasätter att hela Sverige ska leva och att mindre kommuner på landsbygden ska ha god kommunal service. Men det är inte rimligt att en stram budgethållning och ansvarstagande med skattebetalarnas pengar straffas. 

Det finns flera exempel på skrytbyggen och flagrant slöseri i kommuner med sviktande ekonomi som samtidigt tar emot stora summor från utjämningssystemet. 

Socialdemokratiskt styrda Malmö har byggt Malmö Live och Hylliebadet för över 1,5 miljarder kronor. Göteborg bygger ut Liseberg för 2 miljarder kronor. Samtidigt växer utanförskapet. 

Reformer av utjämningssystemet är en fråga att prioritera för en ny, moderatledd alliansregering. Fyra utgångspunkter för det reformarbetet bör vara: 

Slopa straffskatten på tillväxt och välskötta kommuner. 
Staten bör i högre grad stå för utjämningssystemet och utjämningsavgifterna som påförs välskötta kommuner behöver slopas. 

Inför arbetslöshetsavgift i utjämningen.
Kommuner som konsekvent förbiser möjliga åtgärder för att minska arbetslösheten och bidragskostnaderna bör inte kompenseras för det i utjämningssystemet. 

Utjämna förutsättningar, inte utfall.
Långsiktigt bör utjämningssystemet göras om i grunden så att det utjämnar olikheter i grundläggande förutsättningar, snarare än utfallet av politiska beslut.

Uppdra åt myndigheter att samla "best practice".
Socialstyrelsen, Skolverket, IFAU och andra statliga myndigheter eller institut bör få i uppdrag att ta fram "best practice" så att fler kommuner har möjligheten att minska utanförskapet. 

Socialdemokraterna i Malmö och Göteborg borde sanera ekonomin, men gömmer sig istället bakom skrytbyggen och låter stockholmarna stå för notan. 

Ska Stockholmsregionen klara sjukvård och välfärd för en växande befolkning behöver systemet bli mer rättvist. 

Att det socialdemokratiska styret i Malmö och Göteborg dränerar hela Sverige på resurser är inte hållbart. Till dess att systemet kan förändras behöver två nya tillväxtmiljarder tillföras.

Niklas Wykman (M),
Riksdagsledamot