Det här behöver vi göra – för att förbättra förlossningsvården

- 05/10/2017, 14:48 -
Emma Blomdahl och Christine Lorne (C) skriver om hur vi kan förbättra förlossningsvården.
1 av 4

Emma Blomdahl och Christine Lorne (C) skriver om hur vi kan förbättra förlossningsvården.

Privat/Privat/TT

2 av 4

TT NYHETSBYRÅN

Emma Blomdahl (C).
3 av 4

Emma Blomdahl (C).

Privat

Christine Lorne (C).
4 av 4

Christine Lorne (C).

Privat

Emma Blomdahl och Christine Lorne: "Det finns en vilja och strävan av att skapa den bästa förlossningsvården, men fler åtgärder krävs."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Förlossningsvården har under sommaren varit ett av de ämnena som mest frekvent florerat i medias rapportering. 

Att förlossningsvården diskuteras är glädjande då det innebär att en annars osynlig fråga nu får den viktiga plats den förtjänar. Förlossningsvården behöver dock diskuteras året runt och inte bara under sommaren.

Stockholms läns landsting (SLL) har aktivt sedan förra valet arbetat för att förlossningsvården skall förbättras, men trots politikers ambitioner så tar arbetet tid. 

Inför sommaren fick klinikerna i länet 12 miljoner extra till förlossningsvården och mödravården. I slutet av sommaren meddelade även Alliansen i landstinget att förlossningsvården skall förstärkas med ytterligare 120 miljoner kronor mer per år för att kunna öka grundbemanningen av barnmorskor. 

Alla dessa insatser visar på en vilja och strävan av att skapa den bästa förlossningsvården, men fler åtgärder krävs. 

Förlossningsvården är idag relativt ensidig, det finns en plats att föda på och det är på akutsjukhus och då nästan alltid med en barnmorska som du som födande inte träffat tidigare och inte kommer träffa igen. 

För att skapa bättre arbetsklimat för barnmorskor, ökad trygghet för föräldrarna och säkrare förlossningar krävs större flexibilitet inom förlossningsvården och eftervården. 

Vi vill därför att landstinget ökar valfriheten och erbjuder komplement till den traditionella förlossningsvården, till exempel "caseload-modellen". Modellen innebär att ett litet team av barnmorskor har ansvar för att ge stöd till kvinnan under graviditet och förlossning samt vid eftervården. 

Detta arbetssätt kostar inte mer och den efterfrågas av både barnmorskor och blivande föräldrar då den ger bättre kontinuitet och trygghet genom hela vårdkedjan samt skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som barnmorska. 

Även när det gäller vården efter förlossning behöver valfriheten öka. Nyblivna föräldrar tvingas efter förlossningen åka fram och tillbaka till sjukhuset för barnets blodprov, hörseltest och läkarundersökning. 

Detta under den period i livet då familjen kan ha som störst behov av att få vara hemma i en lugn miljö. Vi vill se över om dessa kontroller istället kan göras via hembesök eller vid närmsta vårdcentral. Att erbjuda eftervård i hemmet sker redan på Island där 86 procent av föderskor får eftervård i hemmet. 

SLL har startat ett viktigt arbete mot målet om en bättre förlossningsvård, men vi tror att det finns ytterligare växlar att lägga in. Vi är beredda att driva på för en förlossningsvård med ökad trygghet och mer valfrihet där personalen trivs och vill jobba. 

Av denna anledning har vi valt att ställa oss till förfogande som kandidater till landstinget från Centerpartiet och vi hoppas få medlemmarnas stöd på nomineringsstämmorna i höst.

Emma Blomdahl,
Kandidat till landstinget för Centerpartiet Stockholm stad

Christine Lorne,
Kandidat till landstinget för Centerpartiet Stockholm län