Sveriges Television, entré
Jenny Hedin menar att SVT inte visar en balanserad spegling av det religiösa livet i Sverige. - Foto: Privat/TT

Satanistiska samfundet: SVT bör inte ägna sig åt kristen propaganda

Jenny Hedin, Satanistiska samfundet: "På vilket sätt är gudstjänster och helgmålsringning förenliga med det sekulariserade Sverige och religionsfriheten?"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Allt fler svenskar anser sig vara icke-religiösa. Trots detta åtnjuter Svenska kyrkan fortsatta privilegier, bland annat genom SVT:s sändningar av gudstjänster och kristna ritualer som helgmålsringning. På vilket sätt är dessa inslag förenliga med det sekulariserade Sverige och religionsfriheten? 

Religionsfrihet innebär självklart att varje människa är fri att ha och uttrycka sina religiösa åsikter. Däremot innebär det inte att enskilda religiösa organisationer ska åtnjuta särskilda privilegier som till exempel tv-sända gudstjänster.

Enligt radio- och tv-lagen ska den som innehar sändningstillstånd vara saklig, opartisk samt inte främja kommersiella intressen. Med ett tapp på närmare 900 000 medlemmar sedan 2004 går det inte att bortse från att Svenska kyrkan är intresserade av alla möjligheter att värva nya medlemmar, vilket genererar pengar till verksamheten. Varför ska SVT och alla som betalar tv-licens, hjälpa dem med detta?

Med det här i åtanke har vi frågat SVT hur de resonerar kring att sända gudstjänster och helgmålsringning. De svar vi fått väcker dessvärre omedelbart nya frågor. De hänvisar till icke-argument som tradition samt hävdar att det finns ett stort allmänintresse. Hur vet de det? Enligt rapporter tar så många som 80 procent av svenskarna avstånd från organiserad religion.

SVT framhåller att deras uppdrag är att skildra kultur- och samhällslivet i Sverige samt att de balanserar programutbudet genom att, förutom de omkring 60 kristna gudstjänsterna, sända inslag från två muslimska och en judisk högtid varje år. Är det en balanserad spegling av det religiösa livet i Sverige? 

Att premiera en enskild trosuppfattning på det här sättet är anmärkningsvärt. Ska ett trossamfund beredas plats i programutbudet borde rimligtvis även andra samfund ges samma utrymme. Vi ställer oss även frågande till hur villiga SVT egentligen är att spegla det religiösa livet i Sverige i all sin bredd eftersom de inte sänder några religiösa inslag från andra trossamfund än de abrahamitiska. 

Naturreligioner som wicca eller satanistiska trossamfund, rörelser som på grund av uråldriga fördomar är förknippade med ett starkt socialt stigma, har även de sammankomster och ritualer. Om de bereddes samma utrymme i tv som kristendomen skulle det leda till en ökad tolerans för dessa rörelser bland allmänheten.

Är det verkligen rimligt att tv-licensen används till att hålla ett enskilt trossamfund under vingarna samt att låta rörelser som Frälsningsarmén predika i tv?

Jenny Hedin,
Ordförande i Satanistiska samfundet

Erik Hedin,
Medlem i Satanistiska samfundet 

Jonas Svensson,
Medlem i Satanistiska samfundet

SVT
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.