Ipred ökar skivförsäljningen igen

- 16/07/2009, 17:44 -

Försäljningen av CD-skivor har gått upp med nio procent - tack vare Ipred.

Skivförsäljingen har vänt uppåt igen.

Under det första halvåret i år såldes fler CD-skivor än under motsvarande period förra året.

Hittills är ökningen hela nio procent, vilket innebär drygt sju miljoner sålda CD-skivor. Under 2008 såldes sammanlagt 14 miljoner skivor, men då ska man ha i åtanke att majoriteten såldes under julhandeln.

En av förklaringarna tros vara Ipred-lagen.

– Ipred har ökat folks medvetenhet om problematiken kring illegal fildelning. Det finns fler bra lagliga alternativ på nätet samt bra releaser, säger Lisa Cronstedt som är informationsansvarig för skivbolagens intresseorganisation Ifpi.

Andra förklaringar som kan ligga bakom försäljningsöken tros vara den obefintliga prishöjningen - priset på CD-skivor har inte ökat på ett decennium - samt att skivor ar börjat säljas i större utsträckning på exempelvis bensinmackar.

– Mackarnas inverkan på skivförsäljningen kan jag i nuläget inte svara på, men visst säljer de också musik, säger Lisa Cronstedt.

Även den digitala försäljningen av musik har ökat. Den har under första halvåret 2009 ökat med 51,9 procent jämfört med samma period förra året. Skivbolagen har hittills i år sålt musik via nätet för 57 miljoner kronor, jämfört med 71 miljoner för hela 2008.

Skivbranschen både tror och hoppas att den positiva trenden kommer fortsätta.

– Jag hoppas och tror att vi nu ser en positiv ökning och framförallt tror jag att den digitala försäljningen kommer att ta rejäl fart framöver, säger Lisa Cronstedt till Musikindustrin.

Men Roger Wallis, professor i multimedia vid KTH, är tveksam till statistiken.

– Musikindustrin har allt att vinna på att trumma ut detta i medierna, men vi vet inte alls hur de kommit fram till siffrorna och vad de betyder, säger Roger Wallis till Aftonbladet.

Skrivet av: