Stockholm

Ungdomar mest svartsynta om ekonomin

Gemene svensk mer positiv till den egna ekonomin. Ungdomarna mest negativa.


Läs mer

Ungdomarna är de stora pessimisterna, som misstror den egna ekonomin. Gruppen under 30 år ger den egna ekonomin betyget 45,8 mot 52,5 i höstas, medan den allmänna ekonomin ges betyget 34,5 mot 33,9 i höstas. Det visar Svenskt kvalitetsindex senaste undersökning.

Det nattsvarta bedömningen skiljer sig en hel del från höstens utsikter och övriga grupper. Generellt tror något fler svenskar i dag än i höstas att landets ekonomi är på väg uppåt. Optimismen om den egna ekonomin överstiger optimismen för den allmänna, enligt TT.

Låginkomsttagare, som tjänar mellan 10 000 och 14 999 kronor, är minst optimistiska om den egna ekonomin. De ger betyget 37,4, vilket kan jämföras med 45,8 bland dem som tjänar över 30 000 kronor.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.