Lördag 1 Okt
Stockholm

Här är viruset som väcker oro om en ny pandemi: "Kan utveckla sig"

Hur rädda ska vi vara för det nya viruset som WHO varnar för?
Hur rädda ska vi vara för det nya viruset som WHO varnar för?. Foto: Ines Sebalj, Unsplash

Hur farligt är det nya viruset som WHO flaggat för kan orsaka nästa stora pandemi? Var kommer det ifrån och hur smittar det? Nyheter24 pratade med överläkaren Magnus Gisslén.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Världshälsoorganisationen har flaggat för ett virus som redan smittat 35 personer i Kina.

Därför valde Nyheter24 att kontakta Magnus Gisslén, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, för att reda ut vad det nya viruset är och om det riskerar att orsaka nästa stora pandemi.

Så smittar Henipaviruset

Det nya viruset går under namnet Langya, och sägs ge symtom som feber, trötthet, hosta, muskelvärk och brist på aptit.

– Det tillhör en grupp virus som heter Henipa och det finns flera man känner till, varav två är kända för att kunna infektera människor vidare. Ett av dessa är Nipah, där värden är en fladdermus, med gris som mellanvärd och sen smittar det människor. Fladdermöss blir inte sjuka, grisar blir sjuka och människor som blir sjuka har oftast varit i kontakt med sjuka grisar.

Nya viruset har hög dödlighet

Henipavirus är sedan tidigare känt för sin höga dödlighet, med omkring 40 till 70 procent som avlider till följd av viruset. Gisslén förklarar att de som dör gör det på grund av att viruset orsakar hjärninflammation.

En stor anledning till varför WHO nu varnar för det nya viruset, är bland annat för att det kan smitta från människa till människa, främst i nära kontakt med svårt sjuka.

Gisslén menar däremot att de exakta smittvägarna inte är helt klara.

Hur höga är riskerna för att Henipaviruset orsakar nästa stora pandemi?

– Henipavirus har varit kända ganska länge, och det har inte blivit någon uttalad spridning hittills. Sannolikt har de kända henipavirusen inte förmåga att sprida sig så bra mellan människor att det ger hot om pandemi. Samtidigt som den här gruppen av virus är något som WHO har ögonen på. Potentiellt kan det utveckla sig till svårare epidemier och pandemier.

Det är dock ingenting som ännu gett indikationer på att Langya Henipaviruset skulle bidra till en stor spridning.

Hendravirus har väldigt hög dödlighet

Inom samma grupp finns också något som kallas Hendravirus, vilket har gett utbrott i bland annat Australien. Hendravirus härstammar från flygande hundar och smittar sedan hästar. Det är genom den vägen som det senare har nått människor – med väldigt hög dödlighet.

"Svårt att avgöra hur allvarligt"

Langyavirus, som även det tillhör samma grupp av virus, smittade de 35 personerna i Kina.

– I fallen med smittade personer så har det inte varit något dödsfall som är beskrivet. Det kan naturligtvis vara så att det finns en dödlighet, men det är för tidigt att avgöra hur allvarligt det här nya viruset är. 

Än så länge finns inga bevis på att Langyavirus sprids mellan människor. Gisslén menar att vi fortfarande befinner oss tidigt i processen.

– Skulle det bli en stor spridning så kan man tänka sig att det orsakar mutationer som gör att det kan spridas lättare från människa till människa. Men risken för stor spridning skulle jag bedöma som liten, men inte obefintlig.

"Vara beredda på framtida pandemier"

Gisslén menar att risken för att henipavirus skulle kunna orsaka nästa stora pandemi är relativt liten, men att man håller ett noga öga på dem.

– Vi har en väldigt begränsad mängd läkemedel som påverkar virus, alltså antivirala läkemedel. Det visar på vikten av forskning om nya antivirala läkemedel som har en effekt på olika typer av virus, till exempel Nipah-virus, för att vi ska vara beredda på framtida pandemier. Det är extremt viktigt. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.