Måndag 15 Aug
Stockholm

Piratpartiet vill införa författningsdomstol

Piraterna vill stärka grundlagen...
1 av 2
Piraterna vill stärka grundlagen... Foto: Axel Öberg/SvD/Scanpix
... för att hindra sådana lagar som strider mot de grundläggande rättigheterna
2 av 2
... för att hindra sådana lagar som strider mot de grundläggande rättigheterna. Foto: Adam Ihse/Scanpix

Ska domare stå över politiker? Piraterna vill ha en debatt om stärkandet av de grundläggande rättigheterna, men pekar också på svårigheter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Många länder har en författningsdomstol vars uppgift är att bevaka enskilda medborgares mänskliga rättigheter. Men inte Sverige.

I skuggan av de många övervakningslagar som riksdagen antagit under de senaste två mandatperioderna har diskussionen om inte Sverige borde ha en författningsdomstol tagit fart.

På piratpartiets årsmöte i slutet av april beslöts att partiet ska verka för ett stärkande av grundlagen, antingen genom en författningsdomstol eller utökade befogenheter av lagrådet.

I ett samtal med Nyheter24 pekar EU-parlamentariken Christian Engström (pp) på vikten av att skydda de individuella rättigheterna men också att detta innebär vissa prolem:

– Å ena sidan vill vi att lagstiftarna följer grundlagen, jag tänker särskilt på piratpartiets centrala frågor som IPRED, FRA och dalagringsdirektivet som vi anser är konstitutionsvidriga.

– Å andra sidan är det problematiskt med en domstol bestående av icke folkvalda gubbar i slips som överprövar folkviljan i riksdagen.

Fyller inte lagrådet denna funktion redan?

– Jo, men lagrådet fungerar i dag som en slalomport. De kommer med reservationer som man sedan möter med minsta möjliga förändringar, säger Christian Engström

– Den tyska konstitutionsdomstolen har lyckats med att värna de fundamentala rättigheterna och att stoppa konstitutionsvidriga lagar genom flera viktiga avgöranden.

– Piratpartiet vill få fram en diskussion om den här frågan för det är inte bra som det är nu, även om det inte är en enkel fråga, avslutar Engström.

Tidigare s-ministern Morgan Johansson, nu ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, ger besked till Nyheter24 att socialdemokraterna inte vill ha en författningsdomstol:

– Det är de folkvalda som ska bestämma över vad som i grunden är politiska beslut, inte jurister. Det kallas för folksuveränitetsprincipen, och är gemensamt för de nordiska statsskicken, men också det brittiska.

– Denna princip har nu alla svenska partier anslutit sig till, avslutar Morgan Johansson.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.