Söndag 16 Maj
Stockholm

Ung allians: Tio orsaker att inte rösta rött

1 av 2
2 av 2

I dag presenterade alliansens ungdomsförbund tio punkter med anledningar att inte rösta rödgrönt.    

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Med några dagar kvar till valet, presenterade Ung allians i dag ungdomsförbundens 10 punkter mot den rödgröna oppositionen.

– Det som diskuteras mest runt om i Sverige - på de skolor vi besöker - är jobben. Vi har gått igenom de rödgrönas förslag, och hittar inga konkreta förslag till hur de vill göra det lättare för ungdomar att få jobb, säger Niklas Wykman, förbundsordförande för MUF, till Nyheter24.

Tydliga skiljelinjer finns i skolpolitiken, menar Linda Nordlund, 2:e vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet:

– I går gick de rödgröna ut och sa att de vill ta bort lärlingsplatser. Vi menar att de rödgröna motarbetar ungdomar, och det presenterar vi nu i tio punkter som vi kallar "tio rödgröna punkter mot ungdomar".

1. Ungdomsskatt

Vänsterpartiet vill införa en ungdomsskatt som fördubblar arbetsgivaravgiften. Den skatt som arbetsgivaren betalar ovanpå lönen. Ung allians menar att förslaget är farligt för alla unga som vill jobba.

2. Lärlingsstopp

Oppositionen har sagt nej till lärlingssystemet. Ung allians menar att detta minskar unga människors chanser på arbetsmarknaden och att man ska ta hänsyn till de som inte vill utbilda sig i högskolan utan börja arbeta direkt.

3. Ingen överenskommelse kring fribeloppet

Fribeloppet är det belopp som man får tjäna vid sidan av sina studier.

– De tre vänsterpartierna har inget gemensamt besked angående fribeloppet, säger Niklas Wykman.

Alliansregeringen har höjt fribeloppet. Höjningen sker från och med den 1 januari 2011 med cirka 30 000 kronor per kalenderår.

4. Nej till alliansens gymnasiereform

Alliansen har genomfört en gymnasiereform, som de menar har förändrat lärarutbildningen och gett högre status till lärarykret. Vänsterpartierna lovar en återgång till den tidigare skolreformen, vilket Ung allians menar leder oss tillbaka till "flumskolan".

5. Höjd bensinskatt och införd kilometerskatt

Ung allians menar att skatterna är ett problem för folk på landsbygden, och gör produkter för företag dyrare.

6. Höjd skatt för alla med jobb

Varför skatta de som redan arbetar? säger Magnus Andersson.

7. Höjda arbetsgivaravgifter

Att höja skatten på alla som heltidsarbetar med mellan 300-500 kronor i månaden är att bromsa möjligheter till tillväxt och fler jobb, enligt Ung allians.

8. Slopa rut-avdraget

Rut-avdraget är det avdrag som gör det möjligt att göra avdrag för hushållsnära tjänster.

Att ta bort rut-avdraget menar Ung allians riskerar möjligheter till ett första jobb och försvårar inträdet på arbetsmarknaden.

9. Avvecklad kärnkraft

Kärnkraften sysselsätter människor. Att avskaffa den kommer tvinga ut människor i arbetslöshet, menar Ung allians.

10. Fler regler och högre avgifter för företag

– Man kommer att införa en vikarieskatt, ungdomsskatt, och förmögenhetsskatt som försvårar för småföretag att leva och växa, säger Magnus Andersson, förbundsordförande för CUF.

Läs de rödgröna ungdomsförbundens svar på tal här.

Kommentera
Kopiera länk
Dela