Dystra siffror: Här begås flest självmord i Sverige

- 07/01/2019, 21:44

Varje år väljer 1 200 människor att ta sitt liv sig i Sverige. Men självmordssiffrorna varierar stort i landet. De värsta kommunerna har över tio gånger högre självmordsfrekvens än rikssnittet.

Den värmländska kommunen Grums har den högsta självmordsfrekvensen i Sverige och har haft det under de senaste tio åren. Enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister väljer 3,11 per 1 000 invånare att ta sitt liv, detta skriver SVT.

Däremot har Norsjö kommun i Västerbotten lägst antal självmord per invånare, med 0,24 självmordsfall per 1 000 invånare. 

– Ett självmord är ett misslyckande för samhället. Inte bara för kommunen, utan för många involverade. Det är ett samhällsproblem vi måste lyfta, säger Leif Haraldsson (S), kommunalråd i Grums.

Skrev öppet brev till invånarna

Efter att många självmord inträffade under en kort tid skrev Haraldsson ett öppet brev till invånarna 2016. I brevet skrev han att ensam inte är stark och att droger och självmord inte får vara en del av deras samhälle. Därefter har man gjort ett antal insatser för ungdomarna i kommunen och fått stöd av Sveriges kommuner och landsting.

– Vi har kommit fram till vad vi behöver jobba med och vilka målgrupper, och vi har avsatt och fått en del extrapengar för att jobba med de här frågorna.

I ett tiotal kommuner är självmordsfrekvensen i dubbelt så stort som snittet i Sverige, vilket är 1,16 per 1 000 invånare. Och varför siffrorna skiljer sig är oklart, men enligt Folkhälsomyndigheten tyder det främst på socioekonomiska faktorer. 

Självmord
Varje år väljer 1 200 svenskar att ta självmord. Bildkälla: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Ser ett mönster

TT har jämfört självmordsstatistiken med siffror över ekonomi, arbete, brottslighet och ohälsa – vilket visar ett tydlig mönster. Kommuner med svårare förutsättningar har generellt fler antal självmord per invånare än kommuner som har det bättre ställt.

Exempelvis har Knivsta kommun låg självmordsfrekvens. Jämfört med Grums så är arbetslösheten låg och medelinkomsten och medellivslängden är hög.

– Jag är inte förvånad, men jag visste inte om det. Det är väl så att Knivsta generellt sett är en ganska trygg kommun. Invånarna känner sig trygga, det är god socioekonomi och det går bra för eleverna i skolan. Det är ganska goda förutsättningar och det skulle kunna vara skälet till att självmordsfrekvensen i Knivsta är extremt låg, säger kommunalrådet Klas Bergström (M) till SVT.

Statistiken visar inte hela sanningen

Professor Danuta Wasserman på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa menar dock att statistiken inte visar hela sanningen. Hon tycker att man måste se över riskfaktorer och skyddande faktorer i varje enskild kommun. Dessutom bör man titta på vård och rehabilitering och se hur dessa interagerar över tid.

– Man måste kartlägga de inträffade självmorden i respektive kommun och ringa in riskfaktorer som upprepas. Det krävs ett systematiskt arbete och avsatta resurser, säger Danuta Wasserman till SVT.

Mår du dåligt eller känner du någon som gör det och behöver hjälp? Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Annars finns en stödlinje för personer med tankar på självmord, ring då 90101.