Tisdag 20 Apr
Stockholm

Allt fler unga uppger att de blivit ofredade i tunnelbanan

En studie visar att hälften av alla medverkande studenter varit utsatta för sexuella trakasserier i kollektivtrafiken.
En studie visar att hälften av alla medverkande studenter varit utsatta för sexuella trakasserier i kollektivtrafiken. Foto: Foto: Hasse Holmberg TT, Stina Stjernkvist TT.

SL har i år fått in sammanlagt 1 100 ärenden under rubriken "ofredad resenär." Där ingår bland annat sexuella ofredanden.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

SL har från årsskiftet fram till idag registrerat 1 100 ärenden under rubriken "ofredad resenär." Dessa ärenden registreras när någon har ringt in och anmält att hen känt sig ofredad.

Inom dessa 1 100 ärenden så ingår bland annat sexuella ofredanden, men även vilt spridda ärenden där exempelvis någon har känt sig ofredad av en tiggare eller en skällande hund. 

– Exakt hur många som har blivit sexuellt ofredade inom kollektivtrafiken har SL ingen statistik på, säger Claes Kaisu på Trafikförvaltningen till Nyheter24.

Förra året rapporterades 471 ofredanden i Stockholms tunnelbana till SL.

SAMTALEN TILL TRYGGHETSCENTRALEN BLIR FLER

Samtalen till Trygghetscentralen har blivit fler för varje år. En anledning till detta uppger Claes Kaisu är för att Trygghetsnumret har blivit mer känt. 

– Vi har också inom ramen för vårt trygghetsarbete genomfört kampanjer där vi uppmanat resenärer att använda trygghetsnumret. Sannolikt har det bidragit till att även samtal om ofredanden ökat, säger Claes Kaisu till Nyheter24.

45–48 procent har blivit sexuellt trakasserade

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan har undersökt hur många av deras studenter och även studenter på Södertörns högskola som varit med om sexuella övergrepp och/eller trakasserier i kollektivtrafiken. 

Det visade sig att 45 procent på KTH och 48 procent på Södertörn uppger att de har varit med om sexuella övergrepp eller trakasserier. Det framgick att kvinnor var mer utsatta än män.

Visslingar och pussljud

Den vanligaste förekommande formen av trakasserier är visslingar, pussljud eller exempelvis att bli kallad för älskling. Det näst vanligaste är fysiska trakasserier som våldtäkt och tafsande. På tredje plats är offentligt onanerande och stalkning. 

Forskarna har undersökt när studenterna åkt tunnelbana, pendeltåg, buss eller spårvagn. Enligt SL:s statistik är kvällar, nätter och helger värst i tunnelbanan.

Mer än hälften av kvinnorna i studien anser att de måste vara mer försiktig när de åker spårtrafik genom att exempelvis undvika vissa stationer eller hållplatser. Kvinnorna uppger också att de väljer att inte klä sig på ett visst sätt. En del väljer också att inte åka alls på kvällar eller nätter.

I studien medverkade totalt 1 431 studenter och majoriteten av de som svarade var mellan 18-29 år.

Har du blivit sexuellt trakasserad i kollektivtrafiken?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela