Söndag 18 Apr
Stockholm

Forskare: Så negativt påverkas ditt barn av att du ljuger 


Så påverkas ditt barn av dina lögner.
Ljuger du ofta för ditt barn? Då kan det innebära konsekvenser i framtiden. Foto: Foto: Shutterstock (Montage)

Det är inte helt ovanligt att som förälder dra en vit lögn för sitt barn. Men en ny studie visar att det kan påverka barnet negativt i framtiden. Det ökar nämligen risken för att ditt barn själv blir en lögnare i vuxen ålder.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det är inte alltid lätt att få livet att gå ihop. Och när man har barn kan det ibland locka att dra en liten lögn för att få saker att gå smidigare.  

Allt ifrån:

Om du sitter framför iPaden för länge får du fyrkantiga ögon.  

Till: 

Om du inte följer med nu så lämnar jag dig här. 

Sådant som lätt slinker ur en när man är trött och frustrerad. 

Kort och gott är det nog få föräldrar som inte drar en lögn då och då. Men en ny psykologistudie visar att det kan vara skadligt att regelbundet ljuga för sitt barn.  

Uppvisar själviska och manipulerande drag

Studien, som utförts av psykologer och forskare på Nanyang Technological University, Singapore visar nämligen att ditt ljugande ökar chansen för att ditt barn själv ljuger när det blir äldre. 

Man med finger över munnen.
Ditt ljugande kan påverka dina barn negativt. Foto: Shutterstock

Forskningsteamet intervjuade 397 personer gällande lögner och deras sociala liv. 

Resultaten visade att personer som uppgav att deras föräldrar ljugit för dem när de var små, i större utsträckning också ljög för sina föräldrar i vuxen ålder. 

Samma personer hade en högre tendens att uppvisa själviska och manipulerande drag  – och uppgav att de kände känslor av skuld och skam oftare än de andra testpersonerna. 

Olika typer av lögner kan orsaka mer eller mindre skada

I studien skriver också forskare att olika typer av lögner kan innebära olika typer av konsekvenser för barnet längre fram.  

Generella lögner

De som uppgav att deras föräldrar drog generella lögner – det vill säga genom att överdriva en berättelse eller ljuga om att man gjort eller inte gjort något – uppgav i större utsträckning att de också ljög i vuxen ålder. 

Lögner för främja sin makt

Men det finns andra typer av lögner. Exempelvis lögner som används av en förälder för att stärka sin maktposition genom att skrämma barnet. 

Ex."Om du inte gör som jag säger kommer monstret under sängen och tar dig". "Om du gör så så lämnar jag dig här". 

Lögner för att få makt kan skada barnets välmående

Barn på gunga.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Enligt studiens forskare är det den andra kategorin – alltså lögner för att främja sin makt – som kan orsaka mest problem för barnet i framtiden. 

Bland annat kan det få barnet att känna att de inte har någon självbestämmanderätt, och skada barnets känslomässiga välmående. Det kan också göra att barnet känner att de riskerar att bli avvisade. 

I vuxen ålder kan det ge utrycka i form av aggressionsproblem, eller att man har svårt att anpassa sig till andra människor. 

Forskare: Lögnen blir en kortsiktig vinst

På sikt kan föräldrars oärlighet försvaga förtroende och främja oärlighet hos barnet.  

Så trots att det kan ta lite längre tid, menar forskarna att det på lång sikt kan löna sig att vara ärligt mot sitt barn. 

Pappa och son
Enligt forskare varar ärligheten längst – även med barn. Foto: Shutterstock

"Att ljuga för sitt barn kan kännas effektivt, särskilt om sanningen känns lite komplicerad att förklara. Men när en förälder säger till sitt barn att man ska säga sanningen, men själv ljuger, kan det skicka motsägelsefulla signaler till ett barn."

Läs studien i sin helhet, här.

ARTIKLAR INOM SAMMA ÄMNE: 

Det här är viktigast i barnuppfostran – enligt svenska föräldrar


Ljuger du ofta?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela