Nu kan det bli mobilförbud i alla skolor – ska ge studiero

- 26/02/2020, 07:25 -

Regeringen utreder nu möjligheterna för ett mobilförbud i skolan. Tanken är att stärka studieron i klassrummet.

På onsdagen ska utbildningsminister Anna Ekström (S) tillsätta en utredning som ska ta fram en nationell plan över hur tryggheten och studieron i skolan kan stärkas.

Flera rapporter under de senaste åren har nämligen visat att just studieron minskat i klassrummen.

"Utredaren ska lämna ett författningsförslag som avser ett mobilförbud för eleverna vid deltagande i undervisning", står det i uppdragsbeskrivningen.

Det verkar alltså som att regeringen har siktet inställt på att förbjuda mobiler under lektionstid. Det ska även bli enklare att omplacera elever som bråkar och stökar i skolan.

"Vi måste se till offrens bästa"

En som tycker förslaget är riktigt bra är Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Hon menar att det istället är de utsatta eleverna som får ta konsekvenserna idag, i stället för de som stör. 

– Vi börjar få stora problem med barn som inte hemmasittare, det vill säga barn som känner otrygghet i skolan och inte vill gå dit, säger Sabuni till Expressen

Hon säger också att "vi måste se till offrens bästa och trygga skolan för alla".

Utredningen är en så kallad "snabbutredning" och ska vara klar senast den 16 december i år.

Läs mer: Magdalena Anderssons attack mot Liberalerna: "Tönterier"

Skulle ett mobilförbud i skolan vara bra?