Lördag 31 Jul
Stockholm

Blodgrupp påverkar risken för att bli allvarligt sjuk i corona

Blodgrupper kan påverka risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
Blodgrupper kan påverka risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Foto: Shutterstock

Beroende på vilken blodgrupp du har ökar eller minskar risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Så lyder resultaten av studier gjorda i Kina, Italien, USA och Spanien.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det görs mycket framsteg i forskningen på coronaviruset, som på bara några månader spred sig över hela världen.

Nya studier har sett över de olika blodgruppers över-och underrepresentation bland de som blir allvarligt sjuka. Resultaten visar på att blodgrupp 0 är underrepresenterad, medan blodgrupp A är överrepresenterad.

– Den senaste studien från Italien och Spanien visade på att risken är mindre att man blir allvarligt sjuk om man har blodgrupp 0 jämfört med andra blodgrupper, och att blodgrupp A var förknippat med högre risk, förklarar Johan Nordgren, docent i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Linköping för Aftonbladet.

Docenten förtydligar att studierna inte handlar om risken för att smittas, utan vilka som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Flera länder överens

De studier som forskat kring blodgrupper är fortfarande förpubliceringar, och många av dem väntar fortfarande på att granskas av oberoende experter. Men eftersom flertalet länder har sett liknande resultat så stödjer det trovärdigheten.

Hur pass hög eller låg risken är för de olika blodgrupperna att bli allvarligt sjuka kan forskarna ännu inte svara på.

– Man variationerna är statistiskt säkerställda i de här studierna. Blodgruppen påverkar risken att bli allvarligt sjuk, säger Nordgren.

Sockermokyler

De olika blodgrupperna är de facto sockermokyler. Dessa finner man i alla kroppens vävnader, och beroende på vilken blodgrupp du har så anpassar sig viruset efter denna. 

Alltså, om ett virus infekterar en person, finns risken för viruset att "pryda" sitt hölje med dessa sockermokyler. Hos en smittad person med blodgrupp A klär sig viruset i A-socker och blir ett A-virus. En person med blodgrupp 0 utvecklar då ett 0-virus.

Universella blodgivare

Men det skiljer sig hos personer med blodgrupp 0. Dessa personer har medfödda antikroppar mot A-och B-blod, medan ingen har naturliga antikroppar mot 0-blod. Det förklarar varför blodgrupp 0 är universella blodgivare.

– Vår hypotes är att om en person med blodgrupp 0 utsätts för A-virus så kan deras naturliga antikropparna förhindra eller bromsa sjukdomen, eftersom de slår mot A-sockret på virusets hölje. Om det går åt andra hållet, att en person med blodgrupp A utsätts för 0-virus, då saknas de naturliga antikropparna och viruset möter mindre motstånd, förklarar Nordgren ytterligare.

Hoppas på resultat snart

Hypotesen testat nu vid Linköpings universitet, där de odlar fram olika former av sars-cov-2-virus för att sedan infektera celler som har olika typer av blodgrupper.

– Skillnaderna är nog inte så stora att de spelar någon större roll för en enskild individ, även om du har blodgrupp 0 kan du ändå bli svårt sjuk. Men på befolkningsnivå kan det ge intressanta insikter om varför vissa länder till exempel drabbas hårdare, säger Johan Nordgren.

I Sverige är 44 procent av befolkningen av blodgrupp A, medan 38 procent har blodgrupp 0. Blodgrupp AB och B är mer sällsynta.

Forskarna hoppas på att kunna redovisa ett resultat inom några månader, skriver Aftonbladet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela