Så ska bilindustrin räddas

- 20/04/2009, 11:26 -

Höjda skrotningspremier och sänkta skatter.

Det är några av de åtgärder facken vid Volvo Personvagnar och Saab Automobile vill se för att rädda bilindustrin.

I ett gemensamt upprop på DN Debatt, presenterar såväl metallarbetar- och tjänstemannafacken på de båda företagen sina förslag till hur bilkrisen ska lösas.

Artikelförfattarna vill att regeringen inför skrotningspremier på minst 15 000 kronor, extra avdrag på nya tjänstebilar på 15 000 kronor och skattefri rabatt på miljöbilar som köps in för att användas som tjänstefordon.

Fackföreträdarna hänvisar till att liknande åtgärder har genomförts i Tyskland med ökad bilförsäljning på 30 procent som följd.

I regeringens vårproposition blev stödet till bilindustrin skralt. Artikelförfattarna menar att om inget görs för fordonsbranschen kommer det på sikt att få konsekvenser för den gemensamma välfärden, när ökad arbetslöshet ger minskade skatteintäkter till samhället.

– Utöver förlorad sysselsättning för de 140 000 direkt berörda skulle samhället tappa så mycket i skatteintäkter att gemensam välfärd som skola, vård och omsorg drabbas svårt, skriver de fackliga företrädarna.

Skrivet av: