Vad är inflation? Det reder Nyheter24 ut här.
Vad är inflation? Det reder Nyheter24 ut här. - Foto: Chris Anderson/Henrik Montgomery/TT

Inflation i Sverige 2023: Vad betyder den för din plånbok?

Vad är inflation och varför är det inflation just nu? Nyheter24 reder ut det du vill veta om varför pengarna räcker till mindre än vanligt just nu.


Nyheter24 reder ut det som de allra flesta googlar om inflation och inflation i Sverige 2023. 

Vad är inflation?

Kortfattat så innebär inflation att den allmänna prisnivån stiger, och att man kan köpa mindre varor för samma mängd pengar, skriver Sverige Riksbank.

Pengarna räcker alltså till mindre saker och tjänster, och du får mindre kvar att leva på.

Den allmänna prisnivån mäts genom konsumentprisindex (KPI) som beräknas av Statistiska Centralbyrån  (SCB) varje månad. SCB mäter då priset på en genomsnittlig korg med olika varor och tjänster som svenska folket köper. 

För att det ska räknas som inflation räcker det därför inte med att någon eller några varor sticker iväg i pris, för att exempelvis efterfrågan ökar eller utbudet minskar. Utan vad som krävs är att den allmänna prisnivån stiger.

Varför blir det inflation? Orsaker bakom

Det kan uppstå inflation av flera olika anledningar. En orsak kan vara att efterfrågan är större än utbudet under en längre tid. Då stiger priserna och varorna blir dyrare, och då behöver folk högre löner, och då måste företagen höja priserna, och så fortsätter det. 

Det kan också uppstå i andra änden, om företags kostnader för exemplevis energi och löner ökar. Till exempel leder högre energipriser till högre kostnader för tillverkning, vilket leder till dyrare varor och därmed inflation.

Prisbasbelopp 2024: Så påverkas skatten, pensionen och CSN

Inflation Sverige 2023

Efter många år av låg och stabil inflation, steg inflationen högt över Riksbankens mål om 2 procent per år under hösten 2021.  

I augusti 2022 steg inflationen kraftigt, och det fortsatte fram till december 2022 då den återigen vände neråt. 

Trots det var inflationen i Sverige 2023 hög och påverkade både hushåll och företag.

Men enligt Riksbanken kommer inflationen falla under 2023, men väntas vara tillbaka på målet om 2 procent först någon gång under mitten av 2024. 

Fördelar och nackdelar med inflation

Inflation är ett vanligt förekommande fenomen i de flesta moderna ekonomier. Det kan ha både positiva och negativa effekter på ekonomin. 

Å ena sidan kan en viss grad av inflation vara bra för ekonomin genom att stimulera tillväxt och investeringar. Å andra sidan kan hög inflation leda till ekonomisk instabilitet och orsaka problem för både företag och konsumenter.

Inflation just nu

Inflationen i Sverige mäts genom KPI, vilket sätts av SCB varje månad. 

Här kan du kika på hur inflationen ser ut just nu i Sverige, genom att titta på SCB:s inflationstakt.

Inflation i Sverige

I Sverige har Riksbanken som mål att hålla inflationen på två procent per år. Det gör man genom att höja eller sänka styrräntan, skriver Swedbank.

Hög inflation

Inflationen är hög om den överstiger två procent per år. Hög inflation leder till lågkonjuktur, och innebär att pengarna räcker till mindre varor. 

Existensminimum 2023: Så beräknar Kronofogden förbehållsbelopp

Få ekonominyheterna direkt i din inkorg!